ชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัว B
 
Country
Adjective
Person
Bahamas Bahamian a Bahamian
Bahrain Bahraini a Bahraini
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Barbados Barbadian a Barbadian
Belarus Belorussian or
Byelorussian
a Belorussian or
a Byelorussian
Belgium Belgian a Belgian
Belize Belizian a Belizian
Benin Beninese a Beninese
Bhutan Bhutanese a Bhutanese
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia-Herzegovina Bosnian a Bosnian
Botswana Botswanan a Tswana
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton
Brunei Bruneian a Bruneian
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Burkina Burkinese a Burkinese
Burma
(official name Myanmar)
Burmese a Burmese
Burundi Burundian a Burundian