แบบฝึกหัดเรื่อง คำสันธาน (1)
  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใด ไม่มีคำสันธาน

ก. สินสมุทรสุดจะคิดถึงบิตุเรศ
ข. ไม่สังเกตกลศึกให้นึกขาม
ค. จะว่าใครขัดข้องก็ตรองดู
ง. ก็เขินขวยเพราะไม่เคยเชยถนอม2. คำว่า "ว่า" ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่คำสันธาน

ก. ครูบอกว่าทุกคนต้องทำเวร
ข. คนชมว่าเขาเป็นคนเก่ง
ค. เขาเล่าว่าที่นี่มีผีดุ
ง. เธออย่ามาว่าฉันนะ3. ข้อใดที่คำสันธานทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำ

ก. ครูให้เราพรวนดินแล้วปลูกผัก
ข. น้องของเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ค. เธอใช้สีน้ำเพื่อวาดภาพทิวทัศน์
ง. เธออ่านหนังสือที่ฉันซื้อมาหรือยัง4. ข้อใดที่คำสันธานทำหน้าที่เชื่อมคำกับกลุ่มคำ

ก. ทั้งปราณีและปรีดาสูงพอๆ กัน
ข. ใครจะมามอบสมุดกับดินสอที่โรงเรียน
ค. เขากับบรรดาญาติๆ ไปทัศนาจรด้วยกัน
ง. ความคิดกับการกระทำของเขาขัดแย้งกันเอง5. ข้อใดสามารถแยกข้อความออกเป็นประโยคความเดียวได้มากกว่า 2 ประโยค

ก. แม่ของเธอทั้งสวยทั้งฉลาดและซื่อสัตย์
ข. ในความรู้สึกของเขา เธอย่อมอยู่เหนือกว่าใครๆ ทั้งสิ้น
ค. วิลเบอร์สงบสติอารมณ์เสีย แล้วก็หยุดกระแทกตัวเองเสียที
ง. เมื่อทุกคนกลับมาถึงบ้านก็ไม่พบเจ้าสุนัขทั้ง 3 ตัวเสียแล้ว6. สำนวนไทยข้อใดมีคำสันธาน

ก. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น
ข. น้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้
ค. พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น
ง. น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก7. สำนวนข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ก. ได้แกงเทน้ำพริก
ข. ตีป่าให้เสือกลัว
ค. ทำคุณบูชาโทษ
ง. ลูกไก่อยู่ในกำมือ8. "ด้วย" ข้อใดเป็นคำสันธาน

ก. เธอรักเด็กๆ ด้วยความเมตตาจริงๆ
ข. เธอเป็นคนดีด้วยสวยด้วย
ค. เขาทำงานด้วยความสุจริต
ง. เขาทำงานด้วยใจรัก9. "จน" ข้อใดเป็นคำสันธาน

ก. เด็กร้องไห้จนหลับไป
ข. อย่าเป็นคนที่จนปัญญา
ค. เขาทำงานจนมืดค่ำดึกดื่น
ง. เขาเป็นคนจนจึงไม่ได้เรียนหนังสือ10. "ให้" ข้อใดทำหน้าที่เหมือนคำสันธาน

ก. แม่ต้องการให้ลูกสบาย
ข. อย่าทิ้งงานให้คนอื่นทำ
ค. จงรู้จักให้แก่คนที่ต่ำต้อยกว่า
ง. ความลำบากสอนให้เขาเป็นคนอดทน