แบบฝึกหัดเรื่อง คำสันธาน (2)
  จงเลือกคำสันธานจากข้อความต่อไปนี้

1. รถราจะไม่ติดขัดถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจร2.  บ้านเมืองสะอาดเพราะชนในชาติช่วยกันรักษา3.  ชีวิตของเขาก้าวหน้าไปช้าๆ แต่ทว่ามั่นคง4. พอได้ยินสัญญาณไฟไหม้เขาก็สะดุ้งสุดตัว5. เขากำลังสวมหัวโขนเพื่ออกแสดงในฉากนี้6.  เมื่ออากาศปลอดพิษ ชีวิตก็ปลอดภัย7.  มีหนังสือเหมือนมีมิตรเพราะช่วยชูจิตให้ผ่องใส8.  ปริศนาคำทายเป็นเครื่องเล่นอย่างหนึ่งที่คนไทยทั้งผู้ใหญ่และเด็กชอบเล่นเพื่อลองปัญญากัน9.  ท้องของเราร้องจ๊อกๆ ในขณะที่ออกเดินไปตรงบันไดหน้าบ้าน10.  เราควรทาลิปสติกสีชมพูหรือสีแดงอ่อนๆ เพื่อให้แลดูเป็นธรรมชาติ