สัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกปลา
 
    1. ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
    2. ปลาติดหิน หรือปลาค้างคาว (Oreoglanis siamensis)
    3. ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Coius microlepis)
    4. ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)