สัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกนก
 
  1. ไก่จุก (Rollulus rouloul)
  2. ไก่ป่า (Gallus gallus)
  3. ไก่ฟ้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Lophura
  4. ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)
  5. นกกระจ้อยทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
  6. นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone sulphurea)
  7. นกกระจาบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Ploceidae
  8. นกกระจิ๊ดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
  9. นกกระจิบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
  10. นกกระติ๊ดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Estrildidae
  11. นกกระแตผีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Burhinidae
  12. นกกระทาดงทุกชนิดในสกุล (Genus) Arborophila
  13. นกกระทาดงปากยาวหรือไก่นวล (Rhizothera longirostris)
  14. นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
  15. นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii)
  16. นกกระทาสองเดือยหรือนกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea)
  17. นกกระทุง (Pelecanus philippensis)
  18. นกกระเบื้องทุกชนิดในสกุล (Genus) Monticola
  19. นกกระปูดหรือนกกดทุกชนิดในสกุล (Genus) Centropus
  20. นกกระสาขาว (Ciconia ciconia)
  21. นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)
  22. นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi)
  23. นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)
  24. นกกระสาดำ (Ciconia nigra)
  25. นกกระสาแดง (Ardea purpurea)
  26. นกกระสานวล (Ardea cinerea)
  27. นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea)
  28. นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana)
  29. นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
  30. นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris)
  31. นกกะรางทุกชนิด ในสกุล (Genus) Garrulax และในสกุล (Genus) Liocichla
  32. นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
  33. นกกะลิงหรือนกกะแล (Psittacula finschii)
  34. นกกะลิงเขียดทุกชนิดในสกุล (Genus) Dendrocitta
  35. นกกะวะหรือนกกาฮังหรือนกอีงากหรือนกกก (Buceros bicornis)
  36. นกกาเขาหรือนกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus)
  37. นกกางเขนดงหรือนกบินหลาดงหรือนกบินหลาควนหรือนกจิงปุ๊ย (Copsychus malabaricus)
  38. นกกางเขนน้ำทุกชนิดในสกุล (Genus) Enicurus
  39. นกกางเขนบ้านหรือนกบินหลาบ้านหรือนกจีแจ้บหรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis)
  40. นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus)
  41. นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus)
  42. นกกาน้ำทุกชนิดในวงศ์ (Family) Phalacrocoracidae
  43. นกกาบบัว (Mycteria leucocephala)
  44. นกกาฝากทุกชนิดในวงศ์ (Family) Dicaeidae
  45. นกกาแวน (Crypsirina temia)
  46. นกกิ้งโครงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Saroglossa และในสกุล (Genus) Sturnus
  47. นกกินปลีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Nectariniidae
  48. นกกินเปี้ยว และนกกะเต็นหรือกระเต็นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Alcedinidae
  49. นกกินแมลงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Chrysomma ในสกุล (Genus) Macronous ในสกุล (Genus) Malacopteron ในสกุล (Genus) Stachyris
  50. นกกุลาทุกชนิดหรือนกช้อนหอยทุกชนิดในวงศ์ (Family) Threskiornithidae
  51. นกแกงหรือนกแก๊ก (Anthracoceros albirostris)
  52. นกแก้วทุกชนิดในสกุล (Genus) Psittacula
  53. นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)
  54. นกขมิ้นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Oriolidae
  55. นกขมิ้นน้อยทุกชนิด และนกเขียวก้านตองทุกชนิดในวงศ์ (Family) Chloropseidae
  56. นกขัติยา (Cutia nipalensis)
  57. นกขุนทอง (Gracula religiosa)
  58. นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
  59. นกขุนแผนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Trogonidae
  60. นกเขนทุกชนิดในสกุล (Genus) Chaimarrornis ในสกุล (Genus) Cinclidium ในสกุล (Genus) Hodgsonius ในสกุล (Genus) Phoenicurus และในสกุล (Genus) Rhyacornis
  61. นกเขนน้อยทุกชนิดในสกุล (Genus) Erithacus ในสกุล (Genus) Luscinia และในสกุล (Genus) Tarsiger
  62. นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
  63. นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
  64. นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
  65. นกเขาลายหรือนกเขาโนรีหรือนกเขาตู้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Macropygia
  66. นกเขียวคราม (Irena puella)
  67. นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
  68. นกแขวก (Nycticorax nycticorax)
  69. นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba)
  70. นกคอสามสี (Eupetes macrocerus)
  71. นกคัคคูหรือนกคัดคูทุกชนิดในสกุล (Genus) Cacomantis ในสกุล (Genus) Chrysococcyx ในสกุล (Genus) Clamator ในสกุล (Genus) Cuculus และ ในสกุล (Genus) Surniculus
  72. นกเค้าทุกชนิดในวงศ์ (Family) Strigidae
  73. นกงั่วหรือนกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)
  74. นกเงือกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Bucerotidae
  75. นกจมูกหลอดในวงศ์ (Family) Procellariidae
  76. นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus)
  77. นกจับแมลงทุกชนิดในวงศ์ (Family) Muscicapidae
  78. นกจาบคาหรือนกตับคา ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Meropidae
  79. นกจาบดินทุกชนิดในสกุล (Genus) Pellorneum
  80. นกจาบปีกอ่อนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Fringillidae
  81. นกจาบฝนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Alaudidae
  82. นกจุนจู๋ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
  83. นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)
  84. นกชายเลนทุกชนิดในสกุล (Genus) Calidris ในสกุล (Genus) Eurynorhynchus ในสกุล (Genus) Limicola ในสกุล (Genus) Tringa และในสกุล (Genus) Xenus
  85. นกซ่อมทะเลทุกชนิดในสกุล (Genus) Limnodromus
  86. นกแซงแซวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Dicruridae
  87. นกแซวสวรรค์ในวงศ์ (Subfamily Monarchinae)
  88. นกดุเหว่าหรือนกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea)
  89. นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
  90. นกเด้าลมทุกชนิดในวงศ์ (Family) Motacillidae
  91. นกเดินดงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Turdus และในสกุล (Genus) Zoothera
  92. นกตบยุงหรือนกกะบาหรือนกตาฟางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Caprimulgidae
  93. นกต้อยตีวิดหรือนกกระแตแต้แว้ด และนกกระแต ทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanellus
  94. นกตะกราม (Leptoptilos dubius)
  95. นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus)
  96. นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
  97. นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
  98. นกตั้งล้อ (Megalaima virens)
  99. นกติ๊ดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Paridae
  100. นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
  101. นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)
  102. นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes)
  103. นกเต้าเล้าหรือนกแต๊วแร้ว หรือนกแต้วแล้วหรือนกเต้นตามกวางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pittidae ยกเว้นนกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
  104. นกไต่ไม้ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sittidae
  105. นกทะเลทุกชนิดในสกุล (Genus) Tringa
  106. นกน็อททุกชนิดและนกสติ๊นท์ทุกชนิด ในสกุล (Genus) Calidris
  107. นกนางนวลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Laridae
  108. นกนางแอ่นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Hirundinidae นกแอ่นฟ้าทุกชนิดในวงศ์ (Family) Hemiprocnidae และนกแอ่นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Apodidae
  109. นกบั้งรอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Phaenicophaeus
  110. นกปรอดหรือนกกรอดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pycnonotidae
  111. นกปากกบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Batrachostomidae
  112. นกปากช้อนทุกชนิดในสกุล (Genus) Platalea
  113. นกปากซ่อมทุกชนิดในสกุล (Genus) Gallinago ในสกุล (Genus) Lymnocryptes และในสกุล (Genus) Scolopax
  114. นกปากนกแก้วทุกชนิดในสกุล (Genus) Paradoxornis
  115. นกปากห่าง (Anastomus oscitans)
  116. นกปากแอ่นทุกชนิดในสกุล (Genus) Limosa
  117. นกปีกแพรทุกชนิดในสกุล (Genus) Cochoa
  118. นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)
  119. นกปีกลายสก๊อต (Garrulus glandarius)
  120. นกเป็ดก่า (Cairina scutulata)
  121. นกเป็ดน้ำทุกชนิดในวงศ์ (Family) Anatidae
  122. นกเป็ดผี (Tachybaptus ruficollis)
  123. นกเป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)
  124. นกเปล้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Treron
  125. นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)
  126. นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)
  127. นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)
  128. นกไผ่หรือนกกระติ๊ดเขียว(Erythruraprasina)
  129. นกพงทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
  130. นกพญาปากกว้างทุกชนิดในวงศ์ (Family) Eurylaimidae
  131. นกพญาไฟทุกชนิดในวงศ์ (Family) Campephagidae
  132. นกพริก (Metopidius indicus)
  133. นกพลิกหิน (Arenaria interpres)
  134. นกฟินฟุต (Heliopais personata)
  135. นกโพระดกทุกชนิดในสกุล (Genus) Megalaima
  136. นกมุดน้ำ (Cinclus pallasii)
  137. นกมูม (Ducula badia)
  138. นกยางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Ardeidae
  139. นกยูง (Pavo muticus)
  140. นกร่อนทะเลในวงศ์ (Family) Phaethontidae
  141. นกระวังไพรทุกชนิดในสกุล (Genus) Pomatorhinus
  142. นกรัฟ (Philomachus pugnax)
  143. นกลุมพูหรือนกกะลุมพู (Ducula aenea)
  144. นกลุมพูขาวหรือนกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)
  145. นกลุมพูแดงหรือนกกะลุมพูแดง (Columba punicea)
  146. นกแว่นทุกชนิดในสกุล (Genus) Polyplectron
  147. นกแว่นตาขาวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Zosteropidae
  148. นกศิวะทุกชนิดในสกุล (Genus) Minla
  149. นกสกัวในวงศ์ (Family) Stercorariidae
  150. นกสาริกาเขียวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cissa
  151. นกเสือแมลงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Gampsorhynchus และในสกุล (Genus) Pteruthius
  152. นกแสก (Tyto alba)
  153. นกหกเล็กหรือนกข้าวสาร ทุกชนิดในสกุล (Genus) Loriculus
  154. นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
  155. นกหว้า (Argusianus argus)
  156. นกหัวขวานทุกชนิดในวงศ์ (Family) Picidae
  157. นกหัวโตทุกชนิดในสกุล (Genus) Charadrius และในสกุล (Genus) Pluvialis
  158. นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)
  159. นกหินหรือนกชนหิน (Rhinoplax vigil)
  160. นกเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Accipitridae และในวงศ์ (Family) Falconidae
  161. นกออก (Haliaeetus leucogaster)
  162. นกอัญชันทุกชนิดในวงศ์ (Family) Rallidae
  163. นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayensis)
  164. นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus fasciatus)
  165. นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)
  166. นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)
  167. นกอินทรีสีน้ำตาล (Aquila rapax)
  168. นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)
  169. นกอีก๋อยทุกชนิดในสกุล (Genus) Numenius
  170. นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
  171. นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)
  172. นกอีดำหรืออีล้ำ (Gallinula chloropus)
  173. นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)
  174. นกอีเสือทุกชนิดในสกุล (Genus) Lanius
  175. นกเอี้ยงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Acridotheres ในสกุล (Genus) Ampeliceps ในสกุล (Genus) Aplonis และในสกุล (Genus) Sturnus
  176. นกเอี้ยงถ้ำ (Myophonus caeruleus)
  177. นกแอ่นทุ่งทุกชนิดในสกุล (Genus) Glareola
  178. นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
  179. นกฮูกหรือนกทึดทือทุกชนิดในสกุล (Genus) Bubo และในสกุล (Genus) Otus และในสกุล (Genus) Ketupa
  180. อีกา (Corvus macrorhynchos)
  181. อีแก (Corvus splendens)
  182. อีแร้งทุกชนิดและพญาแร้งทุกชนิด ในสกุล (Genus) Aegypius ในสกุล (Genus) Gyps และในสกุล (Genus) Sarcogyps