องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดสอบครูผู้ช่วย 18 อัตรา (10 ก.ย. - 4 ต.ค. 56)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ) เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ดังนี้

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา


 2. สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา


 3. สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


 4. สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา


 5. สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา


 6. สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา


 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา


 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา


 9. สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา


 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


 11. สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา


 12. สาขาวิชาดนตรี จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http : www.phuketcity.org ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556


ไฟล์แนบ : รายละเอียดเพิ่มเติม

  เรื่อง : เปิดสอบครู
  เข้าชม : 1739
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155