ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | กฎหมายและพระราชบัญญัติ
   

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
   
ตะกั่วมวล 250 กรัม ลดอุณหภูมิจาก 100 องศาเซลเซียส เหลือ 20 องศาเซลเซียส จะคายความร้อนออกไปกี่แคลอรี ถ้าตะกั่ว 1 กรัม คายความร้อน 0.3 แคลอรี จะลดอุณหภูมิลง 1 องศาเซสเซียส
ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา
จำนวนคนอ่าน 3135 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved