ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 จึงกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต ดังต่อไปนี้

1. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี

2. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่ เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ที่ เขตห้วยขวาง

3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนนทบุรี

4. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองปทุมธานี

5. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

6. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

7. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

8. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองราชบุรี

9. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

10. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

11. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

12. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

13. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดตรังและกระบี่
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองตรัง

14. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองพังงา

15. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนราธิวาส

16. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสงขลาและสตูล
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสงขลา

17. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดจันทบุรี และตราด
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจันทบุรี

18. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดชลบุรีและระยอง
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี

19. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเลย

20. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดอุดรธานี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองอุดรธานี

21. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดหนองคาย
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองหนองคาย

22. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครพนม

23. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสกลนคร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสกลนคร

24. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

25. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดขอนแก่น
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองขอนแก่น

26. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดมหาสารคาม
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม

27. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

28. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

29. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

30. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดชัยภูมิ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ

31. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

32. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

33. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสุรินทร์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุรินทร์

34. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

35. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดลำปาง และลำพูน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองลำปาง

36. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเชียงราย

37. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดแพร่ และน่าน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองแพร่

38. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดสุโขทัยและตาก
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุโขทัย

39. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก

40. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

41. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

42. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ที่มาข้อมูล : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ราชกิจจานุเบกษา

    เรื่อง : กฎหมายและพระราชบัญญัติ
    เข้าชม : 2835
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155