ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | ห้องพักครู
   

แนวทางการเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
   
กระผม ดิฉัน กระหม่อม
ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2551
จำนวนคนอ่าน 12941 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved