ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | ห้องพักครู
   

กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียน
   
17.3 เมตร/วินาที
ที่มาข้อมูล : 20.0 เมตร/วินาที
จำนวนคนอ่าน 2047 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved