ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | สหกรณ์เพื่อนครู

:: สหกรณ์เพื่อนครู
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยทำศพยาทสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งดำเนินกิจการ
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
   
ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
จำนวนคนอ่าน 2188 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved