ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | สหกรณ์เพื่อนครู

:: สหกรณ์เพื่อนครู
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
   


หมวด 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ทุน
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินงาน
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
หมวด 9 การประชุมและรายงานการประชุม
หมวด 10 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวด 11 ผู้ตรวจสอบกิจการ
หมวด 11 ข้อเบ็ดเสร็จ

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
จำนวนคนอ่าน 1968 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved