เสียงกับการได้ยิน (ป.5 แผน 8)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน

สาระสำคัญ :
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้ถูกต้อง


สาระการเรียนรู้ :
ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4 เรื่อง เสียงและการได้ยิน ในหัวข้อต่อไปนี้


 • เสียงเกิดขึ่นได้อย่างไร

 • เสียงเคลื่อนที่อย่างไร

 • ตัวกลางของเสียง

 • เสียงที่เราได้ยินแตกต่างกันอย่างไร

 • เสียงสูงเสียงต่ำขึ้นกับอะไร

 • ดนตรีขวด

 • พลังงานกับความดังของเสียง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง "เสียงและการได้ยิน" ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • เสียงเกิดขึ่นได้อย่างไร

  • เสียงเคลื่อนที่อย่างไร

  • ตัวกลางของเสียง

  • เสียงที่เราได้ยินแตกต่างกันอย่างไร

  • เสียงสูงเสียงต่ำขึ้นกับอะไร

  • ดนตรีขวด

  • พลังงานกับความดังของเสียง

 2. นักเรียนทำ


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบทดสอบตอนที่ 1 เรื่อง "เสียงและการได้ยิน"


 2. แบบทดสอบตอนที่ 2 เรื่อง "เสียงและการได้ยิน"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 16651
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155