ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 2 เทอม 2)


หัวข้อ :
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

สาระสำคัญ :
ระบบสุริยะ เป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวาร คือ ดาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางโคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวหรือผีพุ่งใต้ และอุกกาบาตเกิดขึ้นในบรรยากาศโลก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สืบค้นข้อมูล และสร้างแบบจำลองระบบสุริยะได้

สาระการเรียนรู้ :


ดาวฤกษ์ คือ ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง

ดาวเคราะห์ คือ ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
ท้องฟ้าในเวลากลางคืน
 1. ครูทบทวนเรื่อง จักรวาลและกาแลกซีที่เรียนผ่านมา พร้อมกับสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง "ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า" และซักถามนักเรียนในประเด็น

  • นักเรียนมองเห็นดวงดาวมีลักษณะอย่างไร (อยู่ดวงเดียว, อยู่เป็นกลุ่ม)

  • ดวงดาวส่องแสงเหมือนกันหรือไม่ (สว่างจ้า, ระยิบระยับ)

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ที่เรามองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน เป็นแสงระยิบระยับนั้น เพราะว่า ดวงดาวเหล่านั้นได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง "ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์" หรือให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุด


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา และตอบคำถามในใบกิจกรรมเรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่ฉันรู้จัก


 5. นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ดาวฤกษ์ คือ ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง ดาวเคราะห์ คือ ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เราเห็นดาวเคราะห์ได้ เพราะดาวเคราะห์สะท้อนแสงอาทิตย์มาเข้าตาเรา ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพูลโต


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืน


 2. ใบความรู้ เรื่อง "ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์"


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่ฉันรู้จัก


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3438
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155