บทประยุกต์ (ป.5 แผน 33)


หัวข้อ :
การลดราคา

สาระสำคัญ :
การลดราคา คือ การขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปิดประกาศไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแม่ค้าจะประกาศลดราคาไว้เป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับร้อยละ รวมทั้งการซื้อขาย กำไร ขาดทุน สามารถแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การลดราคา คือ การขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปิดประกาศไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแม่ค้าจะประกาศลดราคาไว้เป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความหมายและโจทย์ปัญหาร้อยละ โดยให้นักเรียนเล่น เกมคนเก่งโจทย์ปัญหา


 2. ครูให้นักเรียนดูแผนภาพการลดราคาสินค้า จากนั้นตั้งคำถาม


 3. ให้นักเรียนดูราคาเสื้อ จากนั้นตั้งคำถาม

  • ถ้าติดราคา 100 บาท จะลดกี่บาท (10 บาท)

  • ถ้าติดราคาไว้ 200 บาท จะลดราคามากหรือน้อยกว่า 10 บาท (มากกว่า)

  • ถ้าติดราคาไว้ 200 บาท จะได้ลดทั้งหมดกี่บาท (20 บาท)

  • สินค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ (10%)

  • ราคาเสื้อกี่บาท (120 บาท)

  • ร้อยละ 10 ของ 120 มีค่าเท่าไร (12 บาท)

  • จะขายเสื้อในราคากี่บาท (108 บาท)

 4. ครูแนะนำว่า 5. ตั้งคำถามลักษณะเดียวกันโดยเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่นๆ ในภาพอีกสัก 2-3 ชิ้น แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำโดยดูตัวอย่างจากที่ครูสาธิตเป็นตัวอย่าง


 6. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การลดราคา คือ การขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปิดประกาศไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแม่ค้าจะประกาศลดราคาไว้เป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมคนเก่งโจทย์ปัญหา

 2. แผนภูมิราคาสินค้า

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12568
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155