สทศ.ประกาศผลสอบ 7 วิชา


สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาแล้ว ด้าน ผอ.สทศ.ชี้ เด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบคณิตศาสตร์ และ PAT1 ได้ เนื่องจาก สทศ.เน้นการคิดวิเคราะห์ แนะ ร.ร.ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะคิดวิเคราะห์มากขึ้น


1 ก.พ. ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.สมหวัง พิธิยานุวัติ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ.และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ.แถลงข่าวการสรุปผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อ 7-8 มกราคม 2555 นั้น ขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาตั้งแต่เวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะประกาศผลการสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม สทศ.ได้ทำการวิเคราะห์ผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งทุกวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 126,528 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน ต่ำสุด 4.00 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน, สังคมศึกษา เข้าสอบ 130,369 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 32.97 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 84.00 คะแนน, ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 126,769 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 28.43 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน สูงสุด 92.50 คะแนน, คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 118,680 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 19.92 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน,ฟิสิกส์ เข้าสอบ 82,172 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 23.54 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน, เคมี เข้าสอบ 79,857 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 25.75 คะแนน ต่ำสุด 2.00 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน และชีววิทยา เข้าสอบ 79,276 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 32.75 คะแนน ต่ำสุด 1.00 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ทั้งนี้ มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนจำนวน 7 คน เป็นวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน และฟิสิกส์ 6 คน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากปีนี้เป็นแรกที่ สทศ.ได้รับมอบหมายจาก ทปอ.ให้ดำเนินการจัดสอบซึ่งเท่าที่ดูผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาที่ออกมาถือส่วนใหญ่ก็ถือว่าน่าพอใจ เช่น ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยก็เกินครึ่ง จะมีเพียงแต่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นที่ค่อนข้างต่ำซึ่งอาจจะเพราะว่าข้อสอบคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับกรณีการของผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2555 ที่คะแนนในส่วนของ PAT1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 39.64 คะแนน ซึ่งคะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสอบครั้งที่ 1/2554 ในเดือนมีนาคม 2554 ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 64.22 ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่คะแนน PAT1 ในปีนี้ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนั้นขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากในปีนี้ สทศ.ได้ให้น้ำหนักกับการคิดวิเคราะห์ในส่วนของการเติมคำตอบในข้อสอบอัตนัย 60% หรือ 175 คะแนน ขณะที่ปรนัยให้น้ำหนักที่ 40% หรือ 125 คะแนน ทำให้เด็กไม่สามารถทำข้อสอบได้เพราะฉะนั้นอยากเสนอให้โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้ทำการทดสอบข้อสอบแบบอัตนัยมากยิ่งขึ้น เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน

“ข้อสอบ GAT/PAT นั้นไม่ได้ออกนอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน และตามโครงสร้างที่ทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่มกำหนด แต่จะเพิ่มรายละเอียดของการคิดวิเคราะห์มากขึ้น และในปีนี้นั้น สทศ.จะทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสอบทั้งหมดที่ สทศ.ดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสอบต่าง ๆ ให้ดีขึ้นตามลำดับ ส่วนกรณีที่มีนักเรียนได้ “0” คะแนนนั้น เท่าที่ตรวจสอบพบว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ มีบางคนวาดรูปเล่นในกระดาษคำตอบ เป็นต้น ซึ่ง สทศ.จะนำกรณีนี้มาวิเคราะห์ด้วยว่าเหตุใดเด็กจึงไม่ตั้งใจสอบทั้งๆ ที่มาเข้าสอบด้วย”ผอ.สทศ.กล่าว

ที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2555

    เรื่อง : ข่าวการศึกษา
    เข้าชม : 700
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155