ท้องฟ้าแสนสวย (ป.1 แผน 21 เทอม 2)


หัวข้อ :
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน

สาระสำคัญ :
บนท้องฟ้าที่เรามองเห็นนั้น มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว โดยเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ ซึ่งส่องแสงสว่างจ้ามาก จนเราไม่สามารถมองเห็นดวงดาว ที่มีแสงสว่างน้อยกว่า แต่เราจะมองเห็นดวงจันทร์ และดวงดาวได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ระบุสิ่งที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้


 2. วาดภาพสิ่งที่มองเห็นในเวลากลางวันได้


สาระการเรียนรู้ :
ท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ และท้องฟ้ามีสีฟ้ากระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการเล่านิทานเรื่อง ท้องฟ้า


 2. ครูสนทนากับนักเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี้

  • นักเรียนชอบดูท้องฟ้าหรือไม่

  • ทำไมจึงชอบดูท้องฟ้า

  • ท้องฟ้ามีสีอะไร

  • นักเรียนเคยสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนหรือไม่

 3. (คำตอบของนักเรียนอาจแตกต่างกันออกไป)

 4. นักเรียนออกไปสังเกตท้องฟ้านอกห้องเรียนในเวลากลางวัน (ห้ามนักเรียนมองดวงอาทิตย์ เพราะมีแสงจ้ามาก เป็นอันตรายต่อสายตา) กลับเข้าห้องเรียน


 5. นักเรียนวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน ตามความคิดของนักเรียน ลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ ระบายสีให้สวยงาม


 6. นำใบกิจกรรมส่งครู ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเล่าตามภาพที่นักเรียนวาดให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน


 8. นักเรียนกลับไปสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืน แล้วจดจำเพื่อมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังในชั่วโมงต่อไป


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพเวลากลางวัน กลางคืน


 2. ใบกิจกรรม


 3. ดินสอสี, สีเทียน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการตอบคำถาม
1. .........................................................
2. สังเกตความสนใจทำกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5718
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155