เศษส่วน (ป.5 แผน 43)


หัวข้อ :
เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม)

สาระสำคัญ :
เศษส่วนใดๆ เมื่อนำจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน หรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะทำให้ค่าของเศษส่วนนั้นเปลี่ยนแปลง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเศษส่วนให้ สามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่าเดิม โดยที่ตัวส่วนมีค่าตามที่กำหนดให้

สาระการเรียนรู้ :
เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม) เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่องเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งสิ่ง) โดยเล่นเกมเศษส่วนหรรษา


 2. ครูติดบัตรภาพเศษส่วนบนกระดาน จากนั้นตั้งคำถาม

  • ภาพที่ 1 ถูกแบ่งเป็นส่วนที่เท่าๆ กันกี่ส่วน ส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าใด ( 6 ส่วน, เขียนเป็นเศษส่วน
   ได้เท่ากับ )


  • ภาพที่ 2 ถูกแบ่งเป็นส่วนที่เท่าๆ กันกี่ส่วน ส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าใด ( 2 ส่วน, เขียนเป็นเศษส่วน
   ได้เท่ากับ )

  • จำนวนดาวที่ระบายสีของทั้งสองภาพเท่ากันหรือไม่ (เท่ากัน)

 3. ครูอธิบายว่า เศษส่วนใดๆ เมื่อนำจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน หรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะทำให้ค่าของเศษส่วนนั้นเปลี่ยนแปลง


 4. นำแผนภาพที่แสดงเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม) มาให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาและเขียนเศษส่วนอีก 3-5 ตัวอย่าง


 5. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า เศษส่วนใดๆ เมื่อนำจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน หรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะทำให้ค่าของเศษส่วนนั้นเปลี่ยนแปลง


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพเศษส่วน

 2. เกมเศษส่วนหรรษา

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5517
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155