ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ (ป.2 แผน 28)


หัวข้อ :
ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

สาระสำคัญ :
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทำข้อสอบถูกต้องอย่างน้อย 70 เปอร์เซนต์


สาระการเรียนรู้ :
แบบทดสอบความรู้เรื่อง ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วอย่างคร่าวๆ


  • ดินแต่ละชนิดเป็นอย่างไร

  • ดินชนิดใดที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้

  • ปลูกต้นไม้กันเถอะ

  • ประโยชน์ของดิน

  • สัตว์เลี้ยง

 2. ทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์


 3. ครูเฉลยข้อสอบและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนจดข้อสอบที่ผิดลงในสมุด


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ทำแบบทดสอบถูกต้องอย่างน้อย 70 เปอร์เซนต์
1. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 1418
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155