เศษส่วน (ป.5 แผน 52)


หัวข้อ :
จำนวนคละ

สาระสำคัญ :
เศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วน สามารถเขียนได้ในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ เรียกว่า จำนวนคละ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเศษส่วนให้สามารถบอกได้ว่าเศษส่วนใดเป็นจำนวนคละ

สาระการเรียนรู้ :
เศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วน สามารถเขียนได้ในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ เรียกว่า จำนวนคละ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำบัตรภาพเศษส่วนมาให้นักเรียนตอบคำถาม


  • มีส่วนแรเงาต็มรูปอยู่กี่รูป (2 รูป)


  • ส่วนที่แรเงาไม่เต็มรูปเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร ( )


  • เศษส่วนทั้งสองรูปเขียนรวมกันมีค่าเท่าใด ( )

 2. ครูเขียนวิธีการรวมเศษส่วนให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วแนะนำว่า เศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วน สามารถเขียนได้ในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้


 3. ครูนำเศษส่วนมาให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าเศษส่วนใดเป็น จำนวนคละอีก 5-7 ตัวอย่าง


 4. ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่จำนวนคละ


 5. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า เศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วน สามารถเขียนได้ในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ เรียกว่า จำนวนคละ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพจำนวนคละ

 2. เกมจับคู่จำนวนคละ

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5467
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155