แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 

1. อาณาจักรสุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
 ปี พ.ศ.1780  
 ปี พ.ศ.1792  
 ปี พ.ศ.1692  
 ปี พ.ศ.1772  

2. ผู้ปกครองดินแดนสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือใคร
 พ่อขุนบางกลางหาว  
 พ่อขุนผาเมือง  
 พ่อขุนศรีนาวนัมถม  
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

3. ผู้นำที่ได้ร่วมมือกันขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกจากเมืองสุโขทัยไปได้ คือใคร
 พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว  
 พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง  
 พ่อขุนผาเมือง และพ่อรามคำแหง  
 พ่อขุนศรีนาวนัมถม และพ่อขุนบางกลางหาว  

4. กษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์พระร่วงที่ครองอาณาจักรสุโขทัย คือผู้ใด
 พ่อขุนศรีอิทราทิตย์  
 พ่อขุนศรีนาวนัมถม  
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
 พระมหาธรรมราชาที่ 1  

5. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมกันกี่พระองค์
 3 พระองค์  
 4 พระองค์  
 5 พระองค์  
 6 พระองค์  

6. พระโอรสองค์เล็กของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ซึ่งชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด มีชื่อว่าอะไร
 พ่อขุนบานเมือง  
 ลิไท  
 รามคำแหง  
 ไม่ปรากฏพระนาม  

7. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นครองราชย์เมื่อใด
 เมื่อปี พ.ศ.1800  
 เมือปี พ.ศ.1820  
 เมือปี พ.ศ.1822  
 เมื่อปี พ.ศ.1840  

8. ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย ทางด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับเมืองใด
 เมืองหลวงพระบาง  
 เมืองมลายู  
 เมืองเวียงจันทน์  
 เมืองเวียงคำ  

9. อาณาเขตทางทิศใต้ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประกอบด้วยเมืองใดต่อไปนี้
 เมืองน่าน เมืองปัว เมืองแพร่  
 เมืองคนที เมืองพระบาง เมืองแพรก  
 เมืองสุพรรณภูมิ เมืองเพชรบุรี เมืองนครศรีธรรมราช  
 ถูกทั้งข้อ 2 และ 3  

10. บุคคลใดต่อไปนี้ เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
 พระมหาธรรมราชาที่ 1  
 ผิดทุกข้อ  

11. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ.ใด
 พ.ศ.1900  
 พ.ศ.1902  
 พ.ศ.1904  
 พ.ศ.1905  

12. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงผนวชที่วัดใด
 วัดป่ามะม่วง  
 วัดศรีชุม  
 วัดมหาธาตุ  
 วัดช้างล้อม  

13. พระสามิสังฆราชจากลังกา ได้เข้ามาเป็นสังฆราชของกรุงสุโขทัยในสมัยใด
 สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1  
 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2  
 สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

14. พระพุทธชินราช ที่ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก สร้างขึ้นสมัยกษัตริย์พระองค์ใดของกรุงสุโขทัย
 พระมหาธรรมราชาที่ 1   
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
 พ่อขุนผาเมือง   
 พระมหาธรรมราชาที่ 2  

15. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้มีการแบ่งจัดแบ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสี โดยให้ฝ่ายคามวาสี ทำหน้าที่ด้านใด
 ทำหน้าที่สอนพระไตรปิฎกแก่พระสงฆ์  
 ทำหน้าที่สอนราษฎรในเมืองและเน้นการศึกษาพระไตรปิฎก  
 ทำหน้าที่วิปัสสนากรรมฐาน  
 ทำหน้าที่สอนราษฎรในชนบทและอยู่ตามป่า  

16. งานนิพนธ์ไตรภูมพระร่วง คืองานนิพนธ์ของกษัตริย์พระองค์ใด
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
 พระมหาธรรมราชาที่ 1  
 ผิดทุกข้อ  

17. ถนนพระร่วง คือ ถนนที่มีจุดเริ่มต้นจากเมืองใดถึงเมืองใด
 จากเมืองศรีสัชนาลัย ถึง เมืองนครชุม  
 จากเมืองศรีสัชนาลัย ถึง เมืองบางขลัง  
 จากเมืองศรีสัชนาลัย ถึง เมืองสุโขทัย  
 จากเมืองสุโขทัย ถึง เมืองนครชุม  

18. กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) คือกษัตริย์พระองค์ใด
 พระยาไสฤาไท  
 พระยาลือไท  
 พ่อขุนบานเมือง  
 ผิดทุกข้อ  

19. อาณาจักรสุโขทัยมีสถานภาพสั่นคลอนและอ่อนแอมาก ในช่วงปี พ.ศ.ใด
 ปี พ.ศ.1911 - 1942  
 ปี พ.ศ.1910 - 1942  
 ปี พ.ศ.1900 - 1942  
 ปี พ.ศ.1899 - 1942  

20. กษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัยคือใคร
 พระยาบาลเมือง  
 พญาไสฤาไทย  
 พระยาลือไท  
 พญาลิไท  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 105065
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155