สมศ.ชงโรดแม็ปประเมินคุณภาพรอบสี่ลดตัวบ่งชี้-เดินหน้าระบบออนไลน์ คาดประกาศใช้พร้อมประเมิน ก.ค.นี้
ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ว่า ในวันที่ 18 ม.ค. 2559 นี้ ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมศ. ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านระดับอุดมศึกษา จะเข้าพบ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายละเอียดพร้อมทั้งโรดแม็ปของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากบอร์ด สมศ.แล้ว โดยเบื้องต้น โรดแม็ปดังกล่าวได้พัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินภายในของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งจะรื้อระบบประกันภายในให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ ระยะที่ 2 สมศ.จะร่วมกับ ศธ.หารือกำหนดตัวบ่งชี้ และวิธีการประเมินให้ไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมต่อการประเมินภายในและภายนอก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ ระยะที่ 3 เริ่มนำร่องประเมินและปรับปรุง ก่อนประกาศใช้ประเมินสถานศึกษาทั้งระบบต่อไป

ผอ.สมศ.กล่าวอีกว่า สำหรับตัวบ่งชี้ในการประเมินภายนอกรอบสี่ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 4 มาตรฐาน ได้แก่

  1. มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการการศึกษา


  2. มาตรฐานว่าด้วยผลการ บริหารจัดการ


  3. มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ


  4. มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
อย่างไรก็ตาม จะยังคงเดินหน้าใช้ระบบการออนไลน์และไอทีเพื่อเข้ามาช่วยลดเวลา และช่วยในการประเมินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจะค่อยๆพัฒนาเป็นระยะ ซึ่งถ้าเป็นไป ตามแผน คาดว่าจะสามารถนำมาประกาศใช้และประเมินได้ในเดือน ก.ค.2559 นี้ ส่วนจะมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างนั้น คงต้องรอให้ได้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในก่อน เพื่อไม่ให้เกิดภาระ และความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีจำนวนตัวบ่งชี้ลดลงกว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาที่มาข้อมูล : ไทยรัฐ
18 ม.ค.2559

    เรื่อง : ข่าวการศึกษา
    เข้าชม : 12785
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155