ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT

ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT
   

ระบบรับตรง : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/component/rgapplystudent/?view=home&layout=selecttypecode&lang=th

ที่มาข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนคนอ่าน 12332 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved