ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT

ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT
   

ระบบรับตรง : ม.ราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ในระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://202.29.22.28/quata57/docs/Quota_2557.pdf

ที่มาข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
จำนวนคนอ่าน 14762 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved