ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT

ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT
   

โควตา : ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างเสมอภาค จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลายโครงการ ที่พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยให้โควตาสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประเภทคัดเลือกเรียนดี


  2. ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ


  3. ประเภทโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลศ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://202.29.80.111/cota1/DCota57.pdf

ที่มาข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จำนวนคนอ่าน 18600 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved