ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
คำถามประวัติศาสตร์
เกร็ดประวัติศาสตร์
วันนี้ในอดีต
พจนานุกรม
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกประวัติศาสตร์ | เกร็ดประวัติศาสตร์

เกร็ดประวัติศาสตร์
   

ลำดับการเสียดินแดนของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 
นับตั้งแต่ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ทรงสถาปนา "กรุงรัตนโกสินทร์" ขึ้นในปี พ.ศ.2325 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยที่เคยมีอาณาเขตกว้างขวางยิ่งกว่ายุคใดๆ ต้องถูกต่างชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกใช้ทั้งกำลังและเพทุบายแย่งชิงดินแดนไปจากเราถึง 14 ครั้ง ถ้ารวมพื้นที่ซึ่งเสียให้แก่ต่างชาติไปแล้วจะเป็นขนาดกว้างขวางยิ่งกว่าพื้นที่ในปัจจุบันของประเทศไทยเสียอีก

การเสียดินแดนของประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีลำดับดังต่อไปนี้

พื้นที่สีขาวคือพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
พื้นที่สีอื่นๆ คือดินแดนที่ไทยสูญเสียไป

ครั้งที่ 1

ดินแดน : ทวาย, มะริด, ตะนาวศรี
เสียให้กับ : พม่า
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
วันที่ : 16 มกราคม พ.ศ.2337
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 2

ดินแดน : บันทายมาศ
เสียให้กับ : เวียดนาม
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันที่ : พ.ศ.2353
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 3

ดินแดน : แสนหวี, พง, เชียงตุง
เสียให้กับ : พม่า
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันที่ : พ.ศ.2356
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 4

ดินแดน : เกาะหมาก
เสียให้กับ : อังกฤษ
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ.2369
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 5

ดินแดน : เปรัค
เสียให้กับ : อังกฤษ
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ.2369
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 6

ดินแดน : สิบสองปันนา
เสียให้กับ : พม่า
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : พ.ศ.2393
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 7

ดินแดน : เขมรส่วนนอก
เสียให้กับ : ฝรั่งเศส
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 15 กรกฎาคม พ.ศ.2410
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 8

ดินแดน : สิบสองจุไท
เสียให้กับ : ฝรั่งเศส
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 22 ธันวาคม พ.ศ.2431
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 9

ดินแดน : ฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาละวิน
เสียให้กับ : อังกฤษ
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ.2435
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 10

ดินแดน : ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง
เสียให้กับ : ฝรั่งเศส
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ.2436
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 11

ดินแดน : ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง
เสียให้กับ : ฝรั่งเศส
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2447
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 12

ดินแดน : พระตะบอง, เสียมราฐ, ศรีโสภณ
เสียให้กับ : ฝรั่งเศส
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 23 มีนาคม พ.ศ.2450
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 13

ดินแดน : ไทรบุรี, กลันตัน, ตรังกานู, ปะลิส
เสียให้กับ : อังกฤษ
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 10 มีนาคม พ.ศ.2452
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ครั้งที่ 14

ดินแดน : ปราสาทพระวิหาร
เสียให้กับ : กัมพูชา
รัชกาล : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ.2505
(คลิกอ่านรายละเอียด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

(หมายเหตุ : ปรับปี พ.ศ. ให้เป็นตามหลักสากลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ 1 มกราคม ถือเป็นวันขึ้นปี พ.ศ. ใหม่)
จำนวนคนอ่าน 9539 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved