ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 2) (การบวกและการคูณจำนวนจริง)
 
ระดับชั้น : ม.4

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จงบอกสมบัติของจำนวนจริงที่ทำให้แต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริง เมื่ออักษรที่ปรากฎคือจำนวนจริงใดๆ 1. [2 + (c + d)] + 3 (c + d)  =  2[(c + d) + 3 (c + d)]


 2. (x + y) (a + b)  =  (x + y)a + (x + y)b
 3. (100 - a) (100 - b)  =  100 (100 - a - b) + ab


 4. (m + 2) + 3  =  3 + (2 + m)


 5. 4k + 5k  =  k(4 + 5)

 6. 14 (7 + 1) = (1 + 7) 14
     คำตอบ 
 

2. จงหาอินเวอร์สการบวก และอินเวอร์สการคูณของจำนวนต่อไปนี้

  จำนวน
  อินเวอร์ส
  อินเวอร์การคูณ
  -4
     คำตอบ 
 

3. เซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีสมบัติใดบ้าง เติมตารางให้สมบูรณ์

เซต
สมบัติปิด
ของการบวก
สมบัติปิด
ของการลบ
สมบัติปิด
ของการคูณ
สมบัติปิดของการหาร
(ตัวหารไม่เป็นศูนย์)
เซตของจำนวนนับ
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
เซตของจำนวนเต็ม
เซตของจำนวนคี่ลบ
เซตของจำนวนคู่
เซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย 3 ลงตัว
เซตของจำนวนตรรกยะ
{..., -5, 0, 5, 10}
{-1, -2, -3, ...}        
{-1, 0, 1}        
     คำตอบ 
 

4. ให้ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ และ a + b = a - b + 1

จงพิจารณาว่า ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ

 1. a b = b a


 2. (a b) c = a (b c)


 3. เชตของจำนวนจริงกับ มีสมบัติปิด


 4. เซตของจำนวนจริง มีเอกลักษณ์ของ


 5. สำหรับจำนวนจริง a ใดๆ มีจำนวนจริงที่เป็นอินเวอร์สของ a
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 6076 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved