ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
   

จำนวนและตัวเลข (16)
 
ระดับชั้น : ชั้นอนุบาล

คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย

จงตอบคำถามจากภาพตัวเลขที่กำหนดให้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือจากมากไปหาน้อย

  1. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
  2. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก
  3. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
  4. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก
  5. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 2099 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved