ตะลุยโจทย์ยาก : วงกลม (ชุด 3)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

Advertisement

1. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม O^BC = 49°

จงหา B^AC

 41°  
 45°  
 48°  
 49°  

2. AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม และ AC เป็นเส้นสัมผัส E เป็นจุดบนวงกลมที่ทำให้ E^AC = 48° แล้ว A^BE มีขนาดกี่องศา

 45°  
 48°  
 52°  
 60°  

3.

ถ้า A^BE = 80° และ E^CD = 30° แล้ว B^EC มีค่าตรงกับข้อใด

 30°  
 50°  
 70°  
 80°  

4. จากรูป AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม CB สัมผัสวงกลมที่จุด  B,  B^AD = 30°,  D^AC = 25° ดังนั้น E^FD มีขนาดกี่องศา

 125°  
 135°  
 145°  
 155°  

5. จากรูป AB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด  B,  B^DC = 42°,  D^CB = 73°

จงหาค่าของ ^x กางกี่องศา

 31°  
 35°  
 42°  
 45°  

Advertisement
Advertisement

6. จากรูป วงกลมสองวงสัมผัสกันที่จุด C เส้นสัมผัสร่วม QP และ XY ต่อออกไปพบกันที่จุด A ถ้า Q^BX = 74°จงหาขนาดของ P^EY
 102°  
 106°  
 112°  
 120°  

7. จากรูป E^DF กางกี่องศา

 18°  
 22°  
 36°  
 47°  

8. จากรูป AB สัมผัสวงกลมที่จุด B ถ้า B^DC = 34° , D^CB = 86° แล้ว B^AC มีขนาดกี่องศา

 39°  
 46°  
 52°  
 68°  

9. จากรูป วงกลม O มี C^AE = 50° และ A^DE = 24° มุม x มีขนาดกี่องศา

 32°  
 36°  
 44°  
 46°  

10. จากรูป AB = 13 หน่วย , AD = 8 หน่วย , BC = 3 หน่วย CD เป็นเส้นสัมผัสร่วม จงหาพื้นที่ของ ABCD

 25 ตารางหน่วย  
 48 ตารางหน่วย  
 52 ตารางหน่วย  
 66 ตารางหน่วย  

11. วงกลม A และ B มีรัศมียาว 8 และ 3 นิ้ว ตามลำดับ เส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองห่างกัน 2 นิ้ว แล้วเส้นสัมผัสร่วมทางตรงนับจากจุดสัมผัสจะยาวกี่นิ้ว

 4 นิ้ว  
 6 นิ้ว  
 12 นิ้ว  
 18 นิ้ว  

12. จากรูป มุม x กางกี่องศา

 36°  
 44°  
 52°  
 60°  

13. จากรูป C^DB กางกี่องศา

 52°  
 62°  
 78°  
 84°  

14. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม B^EC มีค่าตรงกับข้อใด

 50°  
 60°  
 65°  
 70°  

15. จากรูป ^x กางกี่องศา

 40°  
 45°  
 50°  
 55°  

16. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม ถ้า C^AB = 30° แล้ว A^DO มีขนาดเท่าใด

 25°  
 30°  
 35°  
 40°  

17. จากรูป ^x กางกี่องศา

 22°  
 28°  
 30°  
 36°  

18. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม AB และ AC ตัดวงกลมที่จุด D และ E ตามลำดับ และ AB = AC ถ้า B^AC = 50°

จงหาค่าของ C^BE

 20°  
 25°  
 30°  
 35°  

19. จากรูป มุม x กางกี่องศา

 27°  
 30°  
 32°  
 35°  

20. จากรูป ^x กางกี่องศา

 50°  
 60°  
 70°  
 80°  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 48403
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155