ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 9) (เส้นสัมผัสและคอร์ด)
 
ระดับชั้น : ม.3

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จากรูป เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด B -C^BE = 65° และ -A^BD = 80°

จงหาขนาดของ B^AC และขนาดของ A^CB

     คำตอบ 
 

2. จากรูป และ สัมผัสวงกลมที่จุด B และจุด C ตามลำดับ และ B^DC = 68°

จงหาขนาดของมุม B^AC

     คำตอบ 
 

3. จากรูป และ เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A และจุด C ตามลำดับ - B^AY = 10°, -D^AX = 28° และ -B^CQ = 45°

จงหาขนาดของ A^DC ขนาดของ A^BC และขนาดของ D^CB

     คำตอบ 
 

4. จากรูป วงกลม O แนบในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มี -AB = 20 หน่วย -BC = 29 หน่วย -และ -CA = 21 หน่วย

จงหาความยาวของรัศมีของวงกลม

     คำตอบ 
 

5. จากรูป วงกลม O แนบใน ABCD -AB = 14 เซนติเมตร และ - CD = 8 เซนติเมตร และ - AD = 5 เซนติเมตร

จงหาความยาวของ BC

     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. กำหนดให้วงกลม O แนบในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มี -AB = AC = 12 เซนติเมตร และ -BC = 8 เซนติเมตร

จงหาความยาวของรัศมีของวงกลม

     คำตอบ 
 

7. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนภูกระดึง ณ ตำแหน่งที่สูงจากระดับน้ำทะเล (ค่าของ h) 1,000 เมตร และมองเห็นบึงใหญ่ที่ขอบฟ้า ซึ่งอยู่ห่างจากฐานของภูกระดึง 112 กิโลเมตร ถ้าเขาใช้ระยะตามเส้นระดับสายตา (ค่าของ d) เท่ากับ 112 กิโลเมตร ชายคนนี้จะประมาณความยาวของรัศมีของโลกได้เท่าไร
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 10047 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved