แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 6) (คอร์ด)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จากรูป จุด O เป็นจุดศุนย์กลางของวงกลม และ -A^BD = C^BE

จงพิสูจน์ว่า -BD = BE

  คำตอบ 
 

2. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลม

  คำตอบ 
 

3. จงสร้างรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลม

  คำตอบ 
 

4. วงกลมวงหนึ่งมีรัศมี 10 เซนติเมตร AB เป็นคอร์ดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร จงหาความยาวของ AB
  คำตอบ 
 

5. คอร์ดวงกลมวงหนึ่งยาว 24 เซนติเมตร อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จงหารัศมีของวงกลมวงนี้
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. AB เป็นคอร์ดของวงกลมวงหนึ่งยาว 10.4 เซนติเมตร ถ้าวงกลมวงนี้มีรัศมี 6.5 เซนติเมตร แล้วคอร์ด AB อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าไร
  คำตอบ 
 

7. จิ้งจกตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ขอบแผ่นไม้ตรงจุดกึ่งกลางของขอบซึ่งเป็นคอร์ดของวงล้อไม้อันหนึ่งที่มีรัศมียาว 29 นิ้ว ถ้าคอร์ดของวงล้อยาว 40 นิ้วจงหาว่า

  1. จิ้งจกอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงล้อกี่นิ้ว


  2. เมื่อวงล้อหมุนไป เส้นทางที่จิ้งจกเคลื่อนไปมีลักษณะเป็นอย่างไร
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 14277
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155