แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 5) (มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้

 

Advertisement

1. กำหนดให้ ABCD แนบในวงกลม -B^AD = 98° -และ -A^BC -และขนาดของ -B^CD -พร้อมแสดงเหตุผล

  คำตอบ 
 

2. จากรูป กำหนดให้ -A^CB = 25° -จงหาขนาดของ -A^DB -และขนาดของ -A^EB -พร้อมแสดงเหตุผล

  คำตอบ 
 

3. จากรูป กำหนดให้ -B^AC = E^AD -จงหาว่า -เท่ากับความยาวของส่วนโค้งใด เพราะเหตุใด

  คำตอบ 
 

4. จากรูป ABCD แนบในวงกลม -O --AC -เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง -A^CB = 30° -และ- A^BD = 40°

จงหาขนาดของ -B^DC -และขนาดของ- C^AD

  คำตอบ 
 

5. จากรูป กำหนดให้ -AB -และ -CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม -O - A^BD = 47°

จงหาขนาดของ -A^DC -และขนาดของ -B^CD

  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จากรูป จุด -O - เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม -AB // CD --- A^OB = 130° - และ -C^OD = 90°

จงหาขนาดของ - A^OC -และขนาดของ -B^OD

  คำตอบ 
 

7.

จงพิสูจน์ว่า ADC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

  คำตอบ 
 

8. จากรูป รูปดาวห้าแฉก ABCDE แนบในวงกลม O

จงใช้สมบัติของวงกลมพิสูจน์ว่า ^A + ^B + ^C + ^D + ^E = 180°

  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 26438
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155