ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Tips & Tricks

Tips & Tricks
   

คำที่ลงท้ายด้วย -ible หรือ -able
 
มีคำในภาษาอังกฤษหลายคำที่ลงท้ายด้วย -ible และ -able ซึ่งบางครั้งมันก็ยากที่จะจำว่าคำไหนจะกดแบบไหนกันแน่ แล้วถ้าเราสะกดผิด มันก็ผิดไปเลย ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องสะกดให้ถูกต้อง เริ่มไปศึกษากันเลยดีกว่า

คำที่ลงท้ายด้วย -ible นั้นจะใช้กับคำที่มาจากภาษาละติน ซึ่งมีด้วยกันประมาณ 180 คำ และก็ยังไม่มีคำใหม่ๆ ที่ลงท้ายด้วย -ible ดังเช่นตัวอย่างในตาราง


accessible flexible illegible
admissible gullible irresistible
audible horrible irreversible
collapsible illegible ostensible
combustible implausible permissible
compatible inaccessible plausible
comprehensible incontrovertible possible
contemptible incredible responsible
credible indefensible reversible
defensible indelible sensible
destructible inedible susceptible
digestible insensible suggestible
divisible intelligible tangible
edible invincible terrible
fallible invisible visible


ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย -able นั้น ไม่ใช่คำที่มาจากภาษาละติน ตัวอย่างเช่น affordable, dependable, washable นอกจากนี้ยังมีคำใหม่ๆ เช่น networkable, windsurfable

มาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะคิดว่า เราก็จำทั้ง 180 คำที่ลงท้ายด้วย -ible ก็จะทำให้เราสะกดคำได้ถูกต้องแล้ว แต่ว่าเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น


กฎการสะกดคำที่ลงท้ายด้วย -ible หรือ -able

กฎนี้มีหลักการง่ายๆ ที่ทำให้เรารู้ว่าเราสะกดคำถูกหรือผิด โดยดูจาก

  • ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย -able แม้ว่าเราจะตัดคำว่า -able ออก คำที่เหลือก็ยังเป็นคำที่สมบูรณ์


  • ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย -ible เราตัดคำว่า -ible ออก คำที่เหลืออยู่จะไม่สมบูรณ์

แค่หลักการเท่านี้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าคำที่เราจะสะกดนั้นจะต้องลงท้ายด้วย -ible หรือ -able แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองเปิดดิกชันนารีดูก็ได้นะจ๊ะที่มาข้อมูล : www.englishclub.com
จำนวนคนอ่าน 9281 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved