แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 3) (มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ A^OB = 90° จงหาขนาดของ A^CB

  คำตอบ 
 

2. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ O^AB = 35° จงหาขนาดของ A^CB

  คำตอบ 
 

3. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม -A^CB = 100° จงหาขนาดของมุมต่อไปนี้  1. มุมกลับ AOB


  2. A^OB


  3. A^DB


  4. A^CB + B^DA


  5. C^AD + D^BC
  คำตอบ 
 

4. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม A^OB = 115° จงหาขนาดของ A^CB พร้อมแสดงเหตุผล

  คำตอบ 
 

5. กำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมจะกล่าวว่า ABCD แนบในวงกลม O เมื่อจุด A, B, C และ D อยู่บนวงกลม Oจงพิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเท่ากับ 180˚
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 58924
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155