ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 3) (มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม)
 
ระดับชั้น : ม.3

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ A^OB = 90° จงหาขนาดของ A^CB

     คำตอบ 
 

2. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ O^AB = 35° จงหาขนาดของ A^CB

     คำตอบ 
 

3. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม -A^CB = 100° จงหาขนาดของมุมต่อไปนี้  1. มุมกลับ AOB


  2. A^OB


  3. A^DB


  4. A^CB + B^DA


  5. C^AD + D^BC
     คำตอบ 
 

4. จากรูป จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม A^OB = 115° จงหาขนาดของ A^CB พร้อมแสดงเหตุผล

     คำตอบ 
 

5. กำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมจะกล่าวว่า ABCD แนบในวงกลม O เมื่อจุด A, B, C และ D อยู่บนวงกลม Oจงพิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเท่ากับ 180˚
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 48196 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved