ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 1)
 
ระดับชั้น : ม.3

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. ในวงกลมวงหนึ่งมีคอร์ดได้กี่เส้น
     คำตอบ 
 

2. รัศมีของวงกลมเป็นเส้นตัดวงกลมหรือไม่ เพราะเหตุใด
     คำตอบ 
 

3. ในวงกลมวงหนึ่งมีเส้นตัดวงกลมได้กี่เส้น
     คำตอบ 
 

4. เส้นตัดวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางได้หรือไม่
     คำตอบ 
 

5. ในวงกลมวงหนึ่งมีเส้นสัมผัสได้กี่เส้น
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. เส้นสัมผัสวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางได้หรือไม่
     คำตอบ 
 

7. จากรูป จงบอกชื่อส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม O ดังนี้ 1. เส้นผ่านศูนย์กลาง


 2. รัศมี


 3. คอร์ด


 4. คอร์ดที่ยาวที่สุด


 5. เส้นสัมผัสวงกลม


 6. เส้นตัดวงกลม


 7. ส่วนโค้งที่เป็นครึ่งวงกลม
     คำตอบ 
 

8. จากรูป จงบอกชื่อมุมแต่ละมุม และส่วนโค้งแต่ละส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับวงกลม O ดังนี้ 1. มุมที่จุดศูนย์กลาง


 2. มุมในครึ่งวงกลม


 3. มุมในส่วนโค้งของวงกลม


 4. ส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง


 5. ส่วนโค้งที่รองรับมุมในครึ่งวงกลม


 6. ส่วนโค้งที่รองรับมุมในส่วนโค้งของวงกลม
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 15122 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved