ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (ชุด 5) (การสร้าง)
 
ระดับชั้น : ม.3

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. กำหนด PQR ดังรูป

     คำตอบ 
 

2. กำหนดส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่ยาว a และ b หน่วย ดังรูป

     คำตอบ 
 

3. กำหนดส่วนของเส้นตรงสามเส้นที่ยาว a, b และ c หน่วย ดังรูปจงใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งสามสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว โดยไม่ต้องแสดงเหตุผล
     คำตอบ 
 

4. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งให้เท่ากันทุกประการกับ PQRS ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล

     คำตอบ 
 

5. กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A มีความยาวของแต่ละด้านเท่ากับ a หน่วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส B มีความยาวของแต่ละด้านเท่ากับ b หน่วย จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส B พร้อมทั้งแสดงเหตุผล

     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป มีความยาวของด้านต่างๆ กันเป็น a, b และ c หน่วย ตามลำดับ จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสามรูปพร้อมทั้งแสดงเหตุผล

     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 8986 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved