ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 21) (อินเวอร์สของความสัมพันธ์)
 
ระดับชั้น : ม.4

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ต่อไปนี้
 

Advertisement

1. r = {(x, y) R × R y = 2x - 1}
     คำตอบ 
 

2. r = {(x, y) R × R y = }
     คำตอบ 
 

3. r = {(x, y) R × R y = }
     คำตอบ 
 

4. r = {(x, y) R × R xy - x + 3y + 4 = 0}
     คำตอบ 
 

5. r = {(x, y) R × R y = }
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. r = {(x, y) R × R y ≥ 3x - 2}
     คำตอบ 
 

7. r = {(x, y) R × R 3x + 2y - 4 = 0}
     คำตอบ 
 

8. r = {(x, y) R × R y = x x }
     คำตอบ 
 

9. r = {(x, y) R × R y = 2x2 - 1}
     คำตอบ 
 

10. r = {(x, y) R × R xy - x + 2y + 1 = 0}

เมื่อหา r-1 จะได้

จงหาค่า a, b และ c
     คำตอบ 
 

11. r = {(x, y) R × R y = }
     คำตอบ 
 

12. r =
     คำตอบ 
 

13. r = {(x, y) R × R y = x2 + 1}
     คำตอบ 
 

14. r =
     คำตอบ 
 

15. r = {(x, y) R × R y = }
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 21392 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved