แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 11) (อสมการ)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงหาคำตอบของอสมการต่อไปนี้ พร้อมแสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน
 

Advertisement

1.
-8x 11
  คำตอบ 
 

2.
- x5
< 1
  คำตอบ 
 

3.
18 + 6x > 0
  คำตอบ 
 

4.
-3x 12
  คำตอบ 
 

5.
-3x - 21 0
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
- x3
2
  คำตอบ 
 

7.
-4x 20
  คำตอบ 
 

8.
- x5
0
  คำตอบ 
 

9.
- x7
< 1
  คำตอบ 
 

10.
- x2 - - 1
> 0
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 11746
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155