ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 3) (การแยกตัวประกอบพหุนาม)
 
ระดับชั้น : ม.4

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

1. จงหาผลคูณ

1)
(x + 1)(x - 1)
2)
(2x + 3)(2x - 3)
3)
(3x + 1)(3x - 1)
4)
(5x - 4)(5x - 4)
5)
(2x + 1)(3x + 2)
6)
(x + 3)(x - 3)
7)
(5x + 4)(5x - 4)
8)
(x - 5)(x - 5)
9)
(3x - 1)(3x - 1)
10)
(4x + 2)(x + 4)
     คำตอบ 
 

2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1)
x2 - 25x
2)
x4 - 4x
3)
81x2 - x
4)
88x3 + 8x2
5)
5x3 + 15x2
6)
x2 + 3x - 4
7)
x2 + 6x + 9
8)
x2 + 4x - 32
9)
x2 - 16x + 64
10)
x2 + 6x + 8
11)
x2 + 13x + 30
12)
x2 + 10x + 21
13)
x2 + 9x + 20
14)
x2 + 14x + 13
15)
2x2 + x - 6
16)
8x2 - 2x - 3
17)
4x2 + 5x - 9
18)
4x2 - 1
19)
9x2 - 4
20)
x3 - 25x
     คำตอบ 
 

3. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1)
x3 - 4x2
2)
15x2 - 25x
3)
7x2 + 49x
4)
13x4 + x2
5)
100x4 + 10x3
6)
x2 + 10x + 25
7)
x2 + 4x + 4
8)
x2 - 10x + 25
9)
x2 + 6x - 16
10)
x2 + x - 30
11)
x2 + 8x + 7
12)
x2 - 5x - 50
13)
x2 - 10x - 11
14)
3x2 + 10x + 3
15)
2x2 - x - 1
16)
25x2 + 15x + 2
17)
3x2 + 4x - 15
18)
25x2 - 1
19)
x4 - x2
20)
x4 - 4x2
     คำตอบ 
 

4. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ โดยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์

1)
x2 - 5x - 36
2)
x2 - 4x + 2
3)
x2 + 6x + 2
4)
x2 - 10x + 7
5)
x2 - 2x
6)
-2x2 - 8x + 8
7)
-3x2 + 6x + 4
8)
-3x2 + 6x + 2
9)
x2 - 4x + 1
10)
x2 + 8x - 5
11)
x2 + 8x + 14
12)
x2 + 7x + 11
13)
x2 + 4x
14)
8 + 4x - x2
15)
4x2 - 4x - 9
16)
-2x2 + 2x + 1
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 18109 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved