ตะลุยโจทย์ยาก : แผนภูมิรูปวงกลม (ชุด 1)


ระดับชั้น : ม.2


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 

Advertisement

1. ใช้ข้อมูลในตารางตอบคำถามข้อ 1 - 6


ตารางแสดงยอดการจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดคอมแพทต์ ในไตรมาสแรก ของปี 2553


ลำดับที่
ยี่ห้อ
จำนวน (คัน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
โตโยต้า อัลติส
ฮอนด้า ซีวิค
นิสสัน ทีด้า
มาสด้า 3
มิตซูบิชิ แลนด์เซอร์
อื่นๆ
12,949
7,097
1,233
1,218
1,035
6,304
ที่มา : บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


จำนวนรถยนต์นั่งขนาดคอมแพกต์ที่จำหน่ายในปี 2553 ใน 5 อันดับแรก มีทั้งสิ้นกี่คัน
 22,426 คัน  
 23,532 คัน  
 26,472 คัน  
 29,836 คัน  

2. รถยนต์นั่งขนาดคอมแพกต์ยี่ห้อใด มียอดจำหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2553 มีจำนวนต่ำที่สุด
 โตโยต้า อัลติส  
 นิสสัน ทีด้า  
 มาสด้า 3  
 มิซูบิชิ แลนด์ซอร์  

3. รถยนต์นั่งขนาดคอมแพกต์ยี่ห้อใด มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในปี 2553
 โตโยต้า อัลติส  
 ฮอนด้า ซีวิค  
 ยี่ห้ออื่นๆ  
 ไม่มีข้อใดถูก  

4. ยอดขายของมาสด้า 3 เป็นกี่เปอร์เซนต์ของยอดขายทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2553
 4.08%  
 4.13%  
 5.26%  
 5.46%  

5. ยอดขายของนิสสัน ทีด้า และมิซูบิชิ แลนด์เซอร์ รวมกันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2553
 3.46%  
 4.13%  
 7.60%  
 8.21%  

Advertisement
Advertisement

6. ยอดขายของฮอนด้า ซีวิค เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายของโตโยต้า อัลติส ในไตรมาสแรกของปี 2553
 23.79%  
 43.40%  
 48.68%  
 54.81%  

7. ใช้ข้อมูลในตาราง ตอบคำถามข้อ 7 - 12


ตารางแสดงผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก 10 อันดับแรก จองปี 2550


ลำดับที่
ประเทศ
จำนวน (ล้านตันข้าวเปลือก)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
บังกลาเทศ
เวียดนาม
ไทย
พม่า
ฟิลิปปินส์
บราซิล
ญี่ปุ่น
185.5
143.5
57.1
41.4
35.9
31.0
30.0
16.7
11.3
10.9
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทธุรกิจ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551


ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ผลิตข้าวรวมกัน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศที่ผลิตข้าวอันดับหนึ่งของโลก
 11.97%  
 14.88%  
 22.04%  
 22.59%  

8. ในปี 2550 ประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้มากกว่าประเทศไทยกี่เปอร์เซ็นต์
 15.81%  
 19.67%  
 115.81%  
 196.77%  

9. ปริมาณการผลิตข้าวของประเทศพม่าต่างกับปริมาณการผลิตข้าวของอินโดนีเซียกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณผู้ผลิตข้าว 10 อันดับแรกของโลกในปี 2550
 2.02%  
 2.79%  
 3.97%  
 4.81%  

10. ปริมาณการผลิตข้าวของประเทศเวียดนามรวมกับประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณผู้ผลิตข้าว 10 อันดับแรกของโลก ในปี 2550
 13.72%  
 15.64%  
 16.51%  
 17.48%  

11. ประเทศญี่ปุ่นผลิตข้าวได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศอินเดียในปี 2550
 7.60%  
 7.87%  
 5.87%  
 5.46%  

12. ประเทศบราซิลผลิตข้าวได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจีนและอินเดียรวมกันในปี 2550
 3.31%  
 3.43%  
 4.02%  
 5.08%  

13. ใช้แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 13 - 18


ในปี 2550 มูลค่าตลาดรวมของกระดาษทิชชูเท่ากับ 3,850


กระดาษทิชชูยี่ห้อใดมีส่วนแบ่งตลาดมูลค่า 77 ล้านบาท
 พินน์  
 พริมโรส  
 ฟิเอสต้า  
 ทิสส์  

14. มูลค่าการตลาดของกระดาษทิชชูที่เป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าเท่าไร
 770.00 ล้านบาท  
 808.50 ล้านบาท  
 924.00 ล้านบาท  
 1,424.50 ล้านบาท  

15. เซลล็อค ทิสส์ และฟิเอสต้า มีมูลค่าตลาดรวมกันเป็นเท่าไร
 462.00 ล้านบาท  
 500.50 ล้านบาท  
 539.00 ล้านบาท  
 577.50 ล้านบาท  

16. กระดาษทิชชูสำหรับใช้ในห้องน้ำของคิมเบอร์รี่ย์ - คล๊าค มีมูลค่าตลาดเท่าไร
 1,068.375 ล้านบาท  
 1,183.875 ล้านบาท  
 1,424.500 ล้านบาท  
 2,887.500 ล้านบาท  

17. มูลค่าตลาดของกระดาษทิชชูประเภทกระดาษเอนกประสงค์ต่างจากกระดาษเช็ดหน้าเท่าไร
 811.965 ล้านบาท  
 356.125 ล้านบาท  
 185.185 ล้านบาท  
 142.545 ล้านบาท  

18. มูลค่าตลาดของกระดาษทิชชูของคิมเบอร์รี่ย์ - คล๊าค ประเภทกระดาษเช็ดปากเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกระดาษสำหรับใช้ในห้องน้ำ
 2.67%  
 3.25%  
 4.25%  
 4.38%  

19. ใช้แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 19 - 20มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัว
 3,000 ตัว  
 3,200 ตัว  
 3,800 ตัว  
 4,000 ตัว  

20. จำนวนเป็ดมีมากกว่าโคกี่ตัว
 192 ตัว  
 256 ตัว  
 640 ตัว  
 704 ตัว  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 22185
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155