ตะลุยโจทย์ยาก : การวัด (ชุด 2)


ระดับชั้น : ม.2


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 

Advertisement

1. จากรูป ABC มีพื้นที่เท่าใด

 37 ตารางเซนติเมตร  
 35 ตารางเซนติเมตร  
 31 ตารางเซนติเมตร  
 24 ตารางเซนติเมตร  

2. ข้อใดถูกต้อง
 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย 106 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 1 ลูกบาศก์หน่วย หมายถึง กว้าง ยาว สูงเท่ากันหมด  
 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 102 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 1 เมตริกตัน มีค่าเท่ากับ 106 กิโลกรัม  

3. แปลงผักกาดขาวขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ทำทางเดินกว้าง 1.5 เมตร โดยรอบ และถมดินให้สูงกว่าเดิมอีก 20 เซนติเมตร จะต้องใช้ดินเป็นปริมาตรเท่าใด
 3 ลูกบาศก์เมตร  
 6 ลูกบาศก์เมตร  
 10 ลูกบาศก์เมตร  
 22.50 ลูกบาศก์เมตร  

4. สระว่ายน้ำขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่น
 18,500 แผ่น  
 20,000 แผ่น  
 29,600 แผ่น  
 50,000 แผ่น  

5. ลุงแดงมีที่ดินแปลงหนึ่งดังภาพ จงหาพื้นที่ทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้มีขนาดเท่าใด

 45 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  
 45 ไร่ 7 งาน 75 ตารางวา  
 44 ไร่ 8 งาน 75 ตารางวา  
 44 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  

Advertisement
Advertisement

6. ที่นาแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าติดถนนยาว 40 วา ด้านหลังขนานกับด้านหน้ายาว 50 วา มีระยะห่างระหว่างด้านหน้าและด้านหลังเท่ากับ 20 วา ถ้าสร้างโรงเก็บของบนที่นาแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร อยากทราบว่า มีพื้นที่เหลือทำนากี่ตารางวา
 788 ตารางวา  
 872 ตารางวา  
 900 ตารางวา  
 1,288 ตารางวา  

7. ดวงกมลซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 242 ตารางวา วัดด้านกว้างได้ 22 เมตร ดวงกมลต้องการล้อมรั้วลวดหนาม 3 ชั้น จะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดกี่เมตร
 132 เมตร  
 198 เมตร  
 396 เมตร  
 412 เมตร  

8. กล่องใบหนึ่งมีขนาดดังภาพ จงหาปริมาตรของกล่องใบนี้มีขนาดเท่าไร

 180 ลูกบาศก์นิ้ว  
 288 ลูกบาศก์นิ้ว  
 324 ลูกบาศก์นิ้ว  
 468 ลูกบาศก์นิ้ว  

9. ถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีความจุ 1,144 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถังใบนี้เป็นถังฝาเปิดวัดความยาวภายนอกได้ 15 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ถ้าพลาสติกมีความหนา 1 เซนติเมตร จงหาความยาวของถังใบนี้
 8 เซนติเมตร  
 10 เซนติเมตร  
 11 เซนติเมตร  
 13 เซนติเมตร  

10. ชัยชนะได้รับที่ดินมรดกแปลงหนึ่งจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เขาต้องการปลูกบ้านขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร บนที่ดินผืนนี้ ส่วนที่ดินที่เหลือทำเป็นสนามหญ้า อยากทราบว่าชัยชนะจะเหลือที่ดินทำสนามหญ้ากี่ตารางวา
 250 ตารางวา  
 450 ตารางวา  
 550 ตารางวา  
 650 ตารางวา  

11. จากรูป ปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูมีปริมาตรกี่ลิตร

 1.188 ลิตร  
 1.728 ลิตร  
 1,188 ลิตร  
 1,728 ลิตร  

12. จากรูป สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว (1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร)

 2.32 ตารางนิ้ว  
 2.55 ตารางนิ้ว  
 2.68 ตารางนิ้ว  
 2.94 ตารางนิ้ว  

13. ที่ดินแปลงหนึ่งมีโฉนดเป็นดังรูป อยากทราบว่าที่ดินแปลงนี้มีขนาดกี่ไร่

 1.06251 ไร่  
 1.42560 ไร่  
 1.90625 ไร่  
 2.05624 ไร่  

14. จากรูป พื้นที่ ผืนผ้า ABCD พื้นที่ คางหมู AECF และพื้นที่ AEC รวมกันมีขนาดเท่าไร

 232 ตารางนิ้ว  
 240 ตารางนิ้ว  
 248 ตารางนิ้ว  
 256 ตารางนิ้ว  

15. ต้องการเย็บมุ้งหลังหนึ่งขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร จะต้องใช้ผ้าทั้งหมดกี่ตารางเมตร
 12.0 ตารางเมตร  
 13.6 ตารางเมตร  
 15.0 ตารางเมตร  
 20.7 ตารางเมตร  

16. ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 12 เมตร เมื่อไขน้ำออก 480 ลูกบาศก์เมตร จะทำให้ระดับน้ำลดลง 2 เมตร อยากทราบว่าถังใบนี้ยาวเท่าไร
 15 เมตร  
 20 เมตร  
 30 เมตร  
 40 เมตร  

17. ดวงดาวทำกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมใบหนึ่งโดยใช้กระดาษกาวปิดรอย ถ้ากล่องมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร มีฝากล่องพอดีขอบ ดวงดาวต้องใช้กระดาษกี่ตารางเซนติเมตร
 788 ตารางเซนติเมตร  
 628 ตารางเซนติเมตร  
 468 ตารางเซนติเมตร  
 394 ตารางเซนติเมตร  

18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
 สี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะพิเศษคือ มีมุมทุกมุมไม่เท่ากันเลย  
 สี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน  
 สี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ สี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  
 สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

19. จากรูป จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าว

 378 ตารางเซนติเมตร  
 396 ตารางเซนติเมตร  
 482 ตารางเซนติเมตร  
 552 ตารางเซนติเมตร  

20. สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีด้านคู่ขนานยาว a และ b หน่วยตามลำดับ มีส่วนสูงเท่ากับ c หน่วย ข้อใดคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้
 ac + bc2  
 (a × b) × c2  
 (a + b + c)2  
 (a + b) × c  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 21340
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155