ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | สูตรคณิตศาสตร์

สูตรคณิตศาสตร์
   

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 

คำว่า "ร้อยละ" หมายถึง การเปรียบเทียบจำนวนที่ต้องการหากับจำนวนทั้งหมดที่กำหนดให้เป็น 100

ใช้สัญลักษณ์ % หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เปอร์เซ็นต์"

โดยปกติ ถ้าใช้คำว่า "ร้อยละ" แล้วจะไม่เขียน % ตามหลัง แต่ถ้าใช้ % แล้ว ก็ไม่นิยมเขียนคำว่า "ร้อยละ" ไว้ด้วยกัน เพราะเป็นคำที่ให้ความหมายเหมือนกัน

    เช่น ร้อยละ 1 หรือ 1% หมายถึง การเปรียบเทียบ 1 ส่วน ในส่วนทั้งหมด 100 ส่วน

ร้อยละกับเศษส่วน

    ร้อยละสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ เช่น

    ร้อยละ 10 หรือ 10% มีค่าเท่ากับ 10100 (10 ส่วนใน 100 ส่วน)

กำไร - ขาดทุน

ต้นทุน
หมายถึง
ราคาที่ซื้อสินค้านั้นๆ มา หรือเงินลงทุนในการผลิตสินค้านั้นๆ
ราคาขาย
หมายถึง
ราคาที่ผู้ขายขายสินค้านั้นไป
กำไร
หมายถึง
ราคาขาย - ราคาต้นทุน
นั่นคือ ราคาขายสูงกว่าราคาทุน จะได้ค่าเป็นบวก
ถ้าได้ค่าเป็นลบ แสดงว่า ราคาขายต่ำกว่าราคาต้นทุน เราเรียกว่า "ขาดทุน"
ขาดทุน
=
ราคาต้นทุน - ราคาขาย


สูตรการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

ถ้าต้องการหาว่า จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า คิดค่านายหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 456391 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved