แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : อัตราส่วนและร้อยละ (ชุดที่ 3) (อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน)


ระดับชั้น : ม.2


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. แบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้น้อย นิด และหน่อย โดยให้อัตราส่วนของจำนวนเงินที่น้อย นิด และหน่อยได้รับ เป็น 3 : 4 : 5 ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

 1. จำนวนเงินที่น้อยได้รับต่อจำนวนเงินที่นิดได้รับ


 2. จำนวนเงินที่หน่อยได้รับต่อจำนวนเงินที่นิดได้รับ


 3. จำนวนเงินที่น้อยได้รับต่อจำนวนเงินที่หน่อยได้รับ


 4. จำนวนเงินที่นิดได้รับต่อจำนวนเงินที่น้อยได้รับต่อจำนวนเงินที่หน่อยได้รับ


 5. จำนวนเงินที่น้อยได้รับต่อจำนวนเงินทั้งหมด
  คำตอบ 
 

2. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวของด้านต่างๆ ดังนี้

AB : CD = 4 : 3   BC : DA = 2 : 1   DA : CD = 1 : 3

จงเขียนอัตราส่วนของความยาวของด้านต่อไปนี้

 1. AB : BC : CD


 2. BC : CD : DA


 3. AB : BC : CD : DA


 4. ความยาวของด้าน BC ต่อความยาวรอบรูป
  คำตอบ 
 

3. อัตราส่วนของอายุของนารีต่ออายุของโชติเป็น 4 : 3 อัตราส่วนของอายุของโชติต่ออายุของบุปผา เป็น 6 : 7

 1. จงหาอัตราส่วนของอายุของแต่ละคนต่อไปนี้

  • นารีต่อโชติต่อบุปผา

  • นารีต่อบุปผา

  • บุปผาต่อนารีต่อโชติ

 2. ถ้าปัจจุบันโชติอายุ 18 ปี จงหาอายุของนารีและอายุของบุปผา
  คำตอบ 
 

4. พิมเสนน้ำตำรับคุณยายยุพิน ใช้ทาแก้ปวดเมื่อย แมลงกัดต่อย แก้ลมวิงเวียน พิมเสนน้ำประกอบด้วย เมนทอล พิมเสน และการบูร ในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก เป็น 4 : 1 : 1 ตามลำดับ จงหาว่า

 1. ถ้าใช้เมนทอล 200 กรัม จะต้องใช้พิมเสนและการบูรอย่างละกี่กรัม

 2. ถ้าต้องการพิมเสนน้ำ 1 12 กิโลกรัมจะต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัม
  คำตอบ 
 

5. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของขนาดของมุมทั้งสามเป็น 3 : 4 : 2 จงหาว่ามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศา
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ปุ๋ยเป็นสารอาหารที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเป็นอาหารของพืช อาหารหลักที่พืชต้องการประกอบด้วยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ผสมรวมกัน ปุ๋ยแต่ละชนิดมีสูตรแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรที่จะบำรุงส่วนใดของพืช ถ้าต้องการเร่งและบำรุงใบก็ต้องมีส่วนผสมของไนโตรเจนสูง ถ้าต้องการเร่งดอกก็ต้องมีส่วนผสมของฟอสฟอรัสสูง ถ้าต้องการเร่งผลให้ติดผลมากและผลโตก็ต้องมีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูง

ปุ๋ย NPK สูตร 8 - 24 - 24 หมายถึง ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 8 ส่วน ฟอสฟอรัส 24 ส่วน และโพแทสเซียม 24 ส่วน โดยน้ำหนัก จงหา

 1. อัตราส่วนของส่วนผสมต่อไปนี้

  • ไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส

  • ไนโตรเจนต่อโพแทสเซียม

  • ไนโตรเจนต่อส่วนผสมทั้งหมด

 2. ถ้าในปุ๋ยมีไนโตรเจน 3 กิโลกรัม จะมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างละกี่กิโลกรัม


 3. ถ้าปุ๋ยมีโพแทสเซียม 9 กิโลกรัม จะมีส่วนผสมทั้งหมดกี่กิโลกรัม
  คำตอบ 
 

7. คุณแม่ทำขนมบัวลอยสีสวยและรสอร่อยไว้ให้ลูกๆ ได้รับประทาน โดยคุณแม่ผสมเผือกเพื่อให้ขนมเป็นสีม่วง ผสมฟักทองเพื่อให้ขนมเป็นสีเหลือง และผสมน้ำใบเตยเพื่อให้ขนมเป็นสีเขียว คุณแม่ปั้นแป้งทั้งสามสีเป็นเม็ดกลมเล็กขนาดเท่าๆ กันให้ได้ปริมาณในอัตราส่วนของจำนวนเม็ดขนมสีม่วงต่อเม็ดขนมสีเหลืองต่อเม็ดขนมสีเขียวเป็น 2 : 5 : 3 เมื่อขนมสุก คุณแม่คนขนมแล้วตักมา 1 ถ้วย คุณแม่น่าจะได้ขนมสีอะไรมากที่สุด และสีอะไรน้อยที่สุด จงอธิบาย
  คำตอบ 
 

8. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีทีมฟุตบอลอยู่ 2 ทีม คือทีม A และทีม B โดยมีสถิติแสดงผลการแข่งขันเป็นอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่ชนะต่อจำนวนครั้งที่เสมอต่อจำนวนครั้งที่แพ้ ดังนี้ ทีม A เป็น 3 : 2 : 5 ทีม B เป็น 2 : 3 : 4 ถ้าโรงเรียนต้องการเลือกทีมใดทีมหนึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ตามสถิติแสดงผลการแข่งขัน นักเรียนคิดว่าโรงเรียนน่าจะเลือกทีมใด จึงจะมีโอกาสแพ้น้อยที่สุด จงอธิบาย
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 45254
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155