แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 9) (โจทย์ปัญหา)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ 15 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

2. เศษสามส่วนห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 อยู่ 60 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

3. สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 43 เท่ากับ 32 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

4. ถ้านำ 6 มาบวกกับจำนวนจำนวนหนึ่ง แล้วสี่เท่าของผลบวกนั้นคือ 48 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

5. เด็กชายชอบคิดกล่าวว่า "ฉันนึกถึงจำนวนจำนวนหนึ่งซึ่งคูณด้วย 10 แล้วบวกด้วย 10 จะได้ผลลัพธ์เป็น 100" ชอบคิดนึกถึงจำนวนใด
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. สามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 7 เป็น 33 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

7. แปดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 3 อยู่ 96 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

8. แปดเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 3 เท่ากับ 96 จงหาจำนวนนั้น
  คำตอบ 
 

9. ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น แล้วร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น จงหาว่าในร่างกายคนมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น
  คำตอบ 
 

10. ปลาชนิดหนึ่งมีลำตัวยาวเป็น 4 เท่าของเรือบด ถ้าปลาตัวที่ยาวที่สุด ยาว 10 เมตร เรือบดยาวเท่าใด
  คำตอบ 
 

11. 23 ของจำนวนนักเรียนในชั้นหนึ่งเป็นหญิง ถ้ามีนักเรียนหญิงในชั้น 18 คน นักเรียนชั้นนี้มีกี่คน
  คำตอบ 
 

12. นลินีมีอายุเป็น 47 เท่าของอายุบุษบา ถ้านลินีมีอายุ 28 ปี บุษบาจะมีอายุกี่ปี
  คำตอบ 
 

13. เศษสองส่วนสามของส่วนที่เจริญมีอายุมากกว่าจริยาเท่ากับ 12 ถ้าจริยามีอายุ 20 ปี เจริญจะมีอายุกี่ปี
  คำตอบ 
 

14. เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของอายุของบิดา ถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ 8 ปี จงหาอายุปัจจุบันของบิดา
  คำตอบ 
 

15. วินัยมีสมุดอยู่ 6 โหล ได้รับบริจาคมาอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อนำไปแจกนักเรียน 64 คน ปรากฏว่า นักเรียนได้รับแจกสมุดคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่าวินัยได้รับบริจาคสมุดจำนวนเท่าใด
  คำตอบ 
 

16. กนกวัดด้านยาวของห้องเรียนได้ยาว 12 เมตร แต่เขารู้ว่าความยาวรอบห้องเรียนเป็น 40 เมตร จงหาว่าห้องเรียนนี้กว้างเท่าใด
  คำตอบ 
 

17. พิทักษ์มีเงินจำนวนหนึ่ง เขาใช้เงินครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ซื้อหนังสือ แล้วซื้อขนมอีก 3 บาท ปรากฏว่าเขาเหลือเงิน 6 บาท เดิมเขามีเงินเท่าใด
  คำตอบ 
 

18. ศักดิ์ตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลา 23 ของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จ แต่มีงานอื่นจึงมอบให้ยุทธตัดหญ้าต่อ ยุทธใช้เวลาตัดหญ้าอีก

2 ชั่วโมงจึงเสร็จ ถ้าการตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง จงหาว่าถ้าศักดิ์ตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จเขาต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง
  คำตอบ 
 

19. ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ หลังจากหาของขวัญให้คุณแม่เป็นเงิน 620 บาท แล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินอยู่อีก 135 บาท ถ้าต่อสะสมเงินได้ 440 บาท จงหาว่าต้อสะสมเงินได้เท่าไร
  คำตอบ 
 

20. เราเคยทราบมาแล้วว่า ผลบวกของขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็น 180 องศา จงหาขนาดของมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้


  คำตอบ 
 

21.
  คำตอบ 
 

22. กำหนดให้ x เป็นจำนวนคู่

  1. จำนวนคู่ถัดจาก x ขึ้นไปคือจำนวนใด


  2. จำนวนคู่ถัดจาก x ลงมาคือจำนวนใด


  3. ถ้าผลบวกของจำนวนคู่ทั้งสามจำนวนข้างต้นเท่ากับ 48 จงหาจำนวนทั้งสามนี้
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 75132
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155