ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : พื้นฐานทางเรขาคณิต (ชุด 2)
 
ระดับชั้น : ม.1

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. กำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง ดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ 2a
     คำตอบ 
 

2. กำหนด a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงสองเส้น ดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับ a + b และอีกเส้นหนึ่งให้ยาวเท่ากับ a - b
     คำตอบ 
 

3. กำหนด a, b และ c แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงสามเส้น ดังรูปจงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีด้านทั้งสามยาวเท่ากับ a, b และ c
     คำตอบ 
 

4. ให้ a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดดังรูป จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่ BC = a และ AB = AC = b รูปที่ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

     คำตอบ 
 

5. ใช้ความยาว a และ b ที่กำหนดให้ในข้อ 4 สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ให้ BC = b2 และ AB = AC = a
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงกำหนดส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับ a ตามใจชอบ

  1. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ด้านทั้งสามยาวเท่ากับ 2a, 3a และ 4a


  2. เราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ด้านทั้งสามยาวเท่ากับ a, 2a และ 3a ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
     คำตอบ 
 

7. จะแบ่ง AB ที่กำหนดให้ออกเป็นสี่ส่วนที่ยาวเท่ากัน

     คำตอบ 
 

8. ถ้าเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนๆ ให้แต่ละส่วนมีความยาวเท่ากัน โดยการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงซ้ำหลายๆ ครั้ง

  1. เราสามารถแบ่งเป็นส่วนที่ยาวเท่ากันได้กี่ส่วนบ้าง


  2. เราสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน 5 ส่วน หรือ 6 ส่วนที่ยาวเท่ากันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
     คำตอบ 
 

9. เสรีและสันติมีบ้านอยู่ใกล้กัน ดังแสดงในแผนผังด้วยจุด A และจุด B ตามลำดับ ทั้งสองคนตกลงกันว่าจะช่วยกันขุดบ่อน้ำในตำแหน่งที่อยู่ห่างจากบ้านทั้งสองหลังเป็นระยะทางเท่ากันและอยู่ใกล้บ้านที่สุด เขาควรขุดบ่อน้ำที่ตำแหน่งใด จงเขียนตำแหน่งของบ่อน้ำในแผนผังและหาระยะห่างจากบ้านของเสรีถึงบ่อน้ำว่าห่างกันกี่เมตร

     คำตอบ 
 

10. เราจะมีวิธีแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวมากๆ ได้อย่างไร
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 12443 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved