ภาษาไทย ป.3 เล่ม 2 : ประมวลคำใหม่ (หมวด ป)หมวด ป.
ป. ย่อมาจาก "ประถมศึกษา"
ปฏิญาณ (ปะ - ติ - ยาน) การให้คำสัญญาที่มั่นคง
ปฏิภาณ (ปะ - ติ - พาน) การคิดได้รวดเร็วและเฉียบแหลม
ปฏิสันถาร (ปะ - ติ - สััน - ถาน) ทักทายกัน
ปฐมพยาบาล (ปะ - ถม - พะ - ยา - บาน) การรักษาขั้นต้น
ประกวด แข่งกันเพื่อหาผู้ชนะ
ประกอบ ทำ รวมเข้าด้วยกัน
ประกาย แสงที่กระจายออกมา
ประการ (ประ - กาน) ชนิด อย่าง
ประคอง พยุง จับเอาไว้ไม่ให้หกล้ม
ประโคม ทำเพลงดนตรีขึ้นพร้อมกัน
ประจวบ บังเอิญ พอดี
ประดับ ตกแต่ง
ประทัง ทำให้คงอยู่
ประทับ อยู่
ประทีป (ประ - ทีบ) ตะเกียง โคมไฟ
ประธาน (ประ - ทาน) หัวหน้า
ประมง การจับปลา
ประมาท (ประ - หมาด) เผลอ ไม่ระมัดระวัง ลืมสติ
ประยูร (ประ - ยูน) เชื้อสาย ตระกูล ญาติ
ประวัติ (ประ - หวัด) เรื่องราว
ประเสริฐ (ประ - เสิด) ดีที่สุด
ประหนึ่ง

เหมือน เช่น ดัง

ปรากฏการณ์ (ปรา - กด - ตะ - กาน) สิ่งที่เกิดขึ้น
ปราศรัย (ปรา - ไส) พูดอย่างสุภาพ
ปรีดา ยินดี
ปรึกษาหารือ พิจารณาความคิดร่วมกัน
ปรุง ผสมให้พอดี
ปล้น ใช้อาวุธบังคับเอาสิ่งของผู้อื่น
ปลอดโปร่ง ว่างเปล่า โล่ง
ปลานิล (ปลา - นิน) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
ปลาหมึก ส้ัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง มีหนวด
ปลื้ม ยินดี
ปักใจ ตั้งใจจริงๆ
ปัญญา (ปัน - ยา) ความฉลาดที่ี่ี่ีเกิดจากการเรียนและคิด
ปีก ส่วนที่สัตว์ใช้บิน
ปีติ ความยินดี
ปี๊บ ภาชนะรูปสี่ี่เหลี่ียมใช้ใส่น้ำมัน เรียกว่่า ปีบก็ได้
ปูลม ปูตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ตามชายทะเล
เป็นหูเป็นตา ดูแลแทน
เปล่ง ออกเสียง
เปลวไฟ ปลายแสงไฟที่ี่กำลังลุก
เปลี่ยนแปลง ทำให้ต่างไปจากเดิม
แปรผัน เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม
แปลบปลาบ แสงที่ีเกิดขึ้นชั่วครู่เดียวๆ
โปรด ชอบ รัก ใช้ สำหัรบแสดงความสุภาพ
โป๊ะ เครื่องดักปลาในทะเล

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 กระทรวงศึกษาธิการ

    เรื่อง :
    เข้าชม : 1303
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155