ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

เศษส่วนของพหุนาม (3)
 
ระดับชั้น : ม.3

หน้า1 หน้า2

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

น้องๆ เคยแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ใช้สมการและมีการแยกตัวประกอบของพหุนามในการแก้สมการมาแล้ว ในหัวข้อนี้จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการที่ซับซ้อนขึ้น โดยมีเศษส่วนของพหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามมาเกี่ยวข้องด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้


แบบฝึกหัด


1. ซื้อหนังสือแบบเดียวกันมาจำนวนหนึ่งคิดเป็นเงิน 200 บาท ถ้าหนังสือขึ้นราคาอีกเล่มละ 5 บาท เงินจำนวนนี้จะซื้อหนังสือได้น้อยลงกว่าเดิม 2 เล่ม อยากทราบว่าเดิมหนังสือราคาเล่มละเท่าไร
2. พงษ์พิมพ์ดีดได้เร็วกว่าพันธ์นาทีละ 35 คำ ในเวลาที่เท่ากันพงษ์พิมพ์ได้ 325 คำ และพันธ์พิมพ์ได้ 150 คำ แต่ละคนพิมพ์ได้นาทีละกี่คำ


ที่มาข้อมูล : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544
จำนวนคนอ่าน 27214 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved