เศษส่วนของพหุนาม (3)


ระดับชั้น : ม.3


หน้า1 หน้า2

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

น้องๆ เคยแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ใช้สมการและมีการแยกตัวประกอบของพหุนามในการแก้สมการมาแล้ว ในหัวข้อนี้จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการที่ซับซ้อนขึ้น โดยมีเศษส่วนของพหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามมาเกี่ยวข้องด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้


แบบฝึกหัด


1. ซื้อหนังสือแบบเดียวกันมาจำนวนหนึ่งคิดเป็นเงิน 200 บาท ถ้าหนังสือขึ้นราคาอีกเล่มละ 5 บาท เงินจำนวนนี้จะซื้อหนังสือได้น้อยลงกว่าเดิม 2 เล่ม อยากทราบว่าเดิมหนังสือราคาเล่มละเท่าไร
2. พงษ์พิมพ์ดีดได้เร็วกว่าพันธ์นาทีละ 35 คำ ในเวลาที่เท่ากันพงษ์พิมพ์ได้ 325 คำ และพันธ์พิมพ์ได้ 150 คำ แต่ละคนพิมพ์ได้นาทีละกี่คำที่มาข้อมูล : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 33848
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155