เศษส่วนของพหุนาม (1)


ระดับชั้น : ม.3


หน้า2 หน้า3

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


น้องๆ ได้เรียนเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (1) ในระดับชั้น ม. 2 มาแล้ว ในบทเรียนนี้จะเพิ่มความยากขึ้นอีกระดับหนึ่งต่อไป

ให้ P และ Q เป็นพหุนาม โดยที่ Q ≠ 0 จะเรียก PQ ว่า เศษส่วนของพหุนาม ที่มี P เป็นตัวเศษ และ Q เป็นตัวส่วน เช่น


สำหรับนิพจน์ เช่น 7x + 4 สามารถเขียนได้เป็น 7x + 41 จึงเป็นเศษส่วนของพหุนามเช่นกัน

เศษส่วนของพหุนามที่จะกล่าวต่อไปนี้ถือว่าพหุนามที่เป็นตัวส่วนไม่เท่ากับ 0 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเงื่อนไขของพหุนามที่เป็นตัวส่วนไว้

พิจารณาเศษส่วนของพหุนาม ซึ่งเขียนในรูปเศษส่วนของพหุนามอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้เรียก -- -- ว่า เศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จ ของ


การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม


 • การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม


 • การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนามมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการคูณและการหารเศษส่วน ดังนี้

  1. เมื่อมี P, Q, R และ S เป็นพหุนาม โดยที่ Q ≠ 0 และ S ≠ 0 จะได้ว่า
    PQ × RS = P × RQ × S


  2. เมื่อมี P, Q, R และ S เป็นพหุนาม โดยที่ Q ≠ 0, R ≠ 0 และ S ≠ 0 จะได้ว่า
    PQ ÷ RS = PQ × SR
  นิยมเขียนผลคูณและผลหารที่ได้ ให้เป็นเศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จ  เราสามารถนำหลักเกณฑ์การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนามข้างต้นนี้ไปใช้ในการหาผลคูณและผลหารของเศษส่วนของพหุนามที่ซับซ้อนขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้


  แบบฝึกหัด ตอนที่ 1

  1. จงหาผลคูณของเศษส่วนของพหุนามต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)  2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)
 • การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม


 • การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการบวกและการลบเศษส่วน ดังนี้

  เมื่อมี P, Q และ R เป็นพหุนาม โดยที่ Q ≠ 0 จะได้ว่า
  และ    PQ + RQ   =   P + RQ
  และ    PQ - RQ    =   P - RQ

  นิยมเขียนผลบวกและผลลบที่ได้ ให้เป็นเศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จ  เรานำหลักเกณฑ์การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามข้างต้นนี้ไปใช้ในการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนของพหุนามที่ซับซ้อนขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้


  แบบฝึกหัด ตอนที่ 2

  จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)
  ที่มาข้อมูล : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544

   เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   เข้าชม : 94872
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155