แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 8) (การหารจำนวนเต็ม)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จงหาผลหาร

  คำตอบ 
 

2. จงหาจำนวนเต็มที่แทน b แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง

  คำตอบ 
 

3. จงพิจารณาประโยค a ÷ b = b ÷ a แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 1. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นจริง


 2. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นเท็จ


 3. จำนวนเต็มมีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารหรือไม่
  คำตอบ 
 

4. จงพิจารณาประโยค (a ÷ b) ÷ c = a ÷ (b ÷ c) แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 1. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a, b และ c เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นจริง


 2. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a, b และ c เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นเท็จ


 3. จำนวนเต็มมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการหารหรือไม่
  คำตอบ 
 

5. ในทางคณิตศาสตร์มีบทนิยามของจำนวนคู่และจำนวนคี่ ดังนี้จงตอบคำถามต่อไปนี้

 1. 0 เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ เพราะเหตุใด


 2. จำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนคู่


 3. จำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนคี่
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 23111
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155