ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 8) (การหารจำนวนเต็ม)
 
ระดับชั้น : ม.1

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จงหาผลหาร

     คำตอบ 
 

2. จงหาจำนวนเต็มที่แทน b แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง

     คำตอบ 
 

3. จงพิจารณาประโยค a ÷ b = b ÷ a แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

  1. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นจริง


  2. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นเท็จ


  3. จำนวนเต็มมีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารหรือไม่
     คำตอบ 
 

4. จงพิจารณาประโยค (a ÷ b) ÷ c = a ÷ (b ÷ c) แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

  1. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a, b และ c เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นจริง


  2. จงหาจำนวนเต็มมาแทน a, b และ c เพื่อทำให้ประโยคข้างบนเป็นเท็จ


  3. จำนวนเต็มมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการหารหรือไม่
     คำตอบ 
 

5. ในทางคณิตศาสตร์มีบทนิยามของจำนวนคู่และจำนวนคี่ ดังนี้จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1. 0 เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ เพราะเหตุใด


  2. จำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนคู่


  3. จำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนคี่
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 16804 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved