ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 7) (การคูณจำนวนเต็ม)
 
ระดับชั้น : ม.1

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จงหาผลคูณ

     คำตอบ 
 

2. จงหาผลคูณ

     คำตอบ 
 

3. จงหาผลคูณ a × b และ b × a แล้วตรวจสอบดูว่า a × b = b × a เป็นจริงหรือเท็จ ถ้ากำหนด a และ b ดังต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

4. จงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

5. แทน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค (a × b) × c = a × (b × c) แล้วตรวจสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงหาผลลัพธ์

     คำตอบ 
 

7. จงแทน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค a × (b + c) = (a × b) + (a × c) แล้วตรวจสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

     คำตอบ 
 

8. จงหาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็นจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

9. จงหาผลลัพธ์

     คำตอบ 
 

10. จงแทนจำนวน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค (b + c) × a = (b × c) + (c × a) แล้วตรวสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

     คำตอบ 
 

11. จงหาจำนวนเต็มที่แทน b แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง

     คำตอบ 
 

12. กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ จงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ จงให้เหตุผล

     คำตอบ 
 

13. จงหาค่าของ ab - ac เมื่อกำหนดค่า a, b และ c ดังต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

14. จงหาค่าของ a × (b + c) เมื่อกำหนดค่า a, b และ c ดังต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

15. จงเติมจำนวนในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคนั้นเป็นจริง

     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 14163 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved