แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 1) (จำนวนเต็ม)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. ข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ

 1. 0 เป็นจำนวนเต็มบวก


 2. -23 เป็นจำนวนเต็มลบ


 3. 500 เป็นจำนวนเต็ม


 4. -500 ไม่เป็นจำนวนเต็ม


 5. 1.5 เป็นจำนวนเต็ม


 6. ไม่เป็นจำนวนเต็ม


 7. จำนวนเต็มบวก เป็นจำนวนนับ


 8. จำนวนเต็มบวกมีมากมายนับไม่ถ้วน


 9. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มบวก จะหาจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า a ได้เสมอ


 10. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มแล้ว จะหาจำนวนเต็มที่น้อยกว่า a ได้เสมอ
  คำตอบ 
 

2. จงเลือกจำนวนเต็มจากจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

3. ถ้า a แทนจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง a จะต้องแทนจำนวนเต็มบวกใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ a จะแทนจำนวนใดบ้าง
  คำตอบ 
 

4. จงเขียนเส้นจำนวนแสดงศูนย์และจำนวนเต็มลบถึง -20
  คำตอบ 
 

5. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก 0 โดยลดทีละ 3
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -1 โดยลดทีละ 2
  คำตอบ 
 

7. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -15 โดยเพิ่มทีละ 3
  คำตอบ 
 

8. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -6 โดยเพิ่มทีละ 2
  คำตอบ 
 

9. จากรูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเติมจำนวนเต็มอีก 5 จำนวนตามลำดับ

  คำตอบ 
 

10. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ 5 จำนวน ต่อจากจำนวนที่กำหนดให้ และบอกเงื่อนไขว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าใด

  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 29819
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155