ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 1) (จำนวนเต็ม)
 
ระดับชั้น : ม.1

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. ข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ

  1. 0 เป็นจำนวนเต็มบวก


  2. -23 เป็นจำนวนเต็มลบ


  3. 500 เป็นจำนวนเต็ม


  4. -500 ไม่เป็นจำนวนเต็ม


  5. 1.5 เป็นจำนวนเต็ม


  6. ไม่เป็นจำนวนเต็ม


  7. จำนวนเต็มบวก เป็นจำนวนนับ


  8. จำนวนเต็มบวกมีมากมายนับไม่ถ้วน


  9. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มบวก จะหาจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า a ได้เสมอ


  10. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มแล้ว จะหาจำนวนเต็มที่น้อยกว่า a ได้เสมอ
     คำตอบ 
 

2. จงเลือกจำนวนเต็มจากจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้

     คำตอบ 
 

3. ถ้า a แทนจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง a จะต้องแทนจำนวนเต็มบวกใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ a จะแทนจำนวนใดบ้าง
     คำตอบ 
 

4. จงเขียนเส้นจำนวนแสดงศูนย์และจำนวนเต็มลบถึง -20
     คำตอบ 
 

5. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก 0 โดยลดทีละ 3
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -1 โดยลดทีละ 2
     คำตอบ 
 

7. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -15 โดยเพิ่มทีละ 3
     คำตอบ 
 

8. จงเขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจาก -6 โดยเพิ่มทีละ 2
     คำตอบ 
 

9. จากรูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเติมจำนวนเต็มอีก 5 จำนวนตามลำดับ

     คำตอบ 
 

10. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ 5 จำนวน ต่อจากจำนวนที่กำหนดให้ และบอกเงื่อนไขว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าใด

     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 22262 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved